StartSjälvserviceEkonomiskt stöd enligt LSS, utbetalning - Ansökan
Självservice
Publicerad 2016-05-16
Uppdaterad 2023-01-19 11:11

Följande handlingar ska bifogas ansökan: 

  • Sjukfrånvaroanmälan eller annan uppgift som styrker ordinarie assistents sjukfrånvaro. 
  • Kopia på löneutbetalning eller annan uppgift som styrker att kostnaderna är utbetalda – ordinarie personlig assistent och vikarie. 
  • Tidrapport till försäkringskassan - ordinarie personlig assistent och vikarie. 
  • Komplett ifylld sammanställning som visar att faktisk merkostnad finns. (Styrkande av merkostnadens storlek, sid 2 i blanketten.) 
  • Samlingsfaktura på samtliga ansökningar per leverantör där det framkommer tydligt vilken del av fakturan avser respektive ansökan.
 

Om tjänsten

Denna blankett används för att söka utbetalning av ekonomiskt stöd vid personlig assistents sjukfrånvaro.

Villkor

Vårdnadstagare som får stöd i form av särskilda insatser enligt LSS och som till följd av detta har blivit beviljad hjälp av personlig assistent.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.

Funktionsnedsättning
0224-74 70 00 (växel) vardomsorg@sala.se