StartSjälvserviceEkonomiskt stöd enligt LSS, utbetalning - Ansökan
Självservice
Publicerad 2016-05-16
Uppdaterad 2022-04-12 13:35

Följande handlingar ska bifogas ansökan: 

  • Sjukfrånvaroanmälan eller annan uppgift som styrker ordinarie assistents sjukfrånvaro. 
  • Kopia på löneutbetalning eller annan uppgift som styrker att kostnaderna är utbetalda – ordinarie personlig assistent och vikarie. 
  • Tidrapport till försäkringskassan - ordinarie personlig assistent och vikarie. 
  • Komplett ifylld sammanställning som visar att faktisk merkostnad finns. (Styrkande av merkostnadens storlek, sid 2 i blanketten.) 
 

Om tjänsten

Denna blankett används för att söka utbetalning av ekonomiskt stöd vid personlig assistents sjukfrånvaro.

Villkor

Vårdnadstagare som får stöd i form av särskilda insatser enligt LSS och som till följd av detta har blivit beviljad hjälp av personlig assistent.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.