StartOmsorg och hjälpAkut hjälpTrygghetslarm, 75 år och äldre - Ansökan
Självservice
Publicerad 2021-02-18
Uppdaterad 2024-03-13 16:35
 

Om tjänsten

Trygghetslarm är ett hjälpmedel med vilket man kan tillkalla hjälp alla tider på dygnet. Vid larm kopplas larmanropet till TrygghetslarmsCentralen i Malmö, där operatören avgör anropets karaktär och beslutet tas om 112 måste kopplas in.

I nödsituationer som inte är akuta kontaktas personal i hemtjänstområdet som du tillhör för stöd och hjälpinsats.

Om du behöver hjälp med ansökan eller har frågor - kontakta biståndsenheten.

Du som är under 75 år: Är du under 75 år och vill ansöka om trygghetslarm hänvisar vi dig till blanketten Bistånd enligt socialtjänstlagen - Ansökan eller kontakta Biståndsenhetens grupptelefon på telefonnummer 0224-749069.

Villkor

Denna tjänst kan användas av dig som fyllt 75 år, är bosatt i Sala kommun och ansöker om trygghetslarm genom förenklad biståndshandläggning.

Avgifter

För att läsa mer om vad trygghetslarmet kan komma att kosta kan du gå in på Äldreomsorgens avgifter. Om du vill räkna ut din preliminära omvårdnadsavgift kan du göra det via e-tjänsten: Omvårdnadsavgift, preliminär - Beräkna.

Information till dig som beviljats trygghetslarm

  • När du beviljats ett trygghetslarm av en biståndshandläggare kommer du att bli kontaktad av en larmassistent från Sala kommun.
  • Tillsammans bestämmer ni datum och tid för installationen.
  • I samband med installationen behöver vi en nyckel till din bostad. Nyckeln kommer att fästas i en nyckelgömma som monteras på din ytterdörr.
  • Trygghetslarmet är digitalt och ringer upp larmcentralen via det mobila telefonnätet. Detta innebär att du som kund inte behöver ha ett fast telefonabonnemang i din bostad.
  • Larmknappen är vattentät och går att bära både när du duschar och när du diskar.
  • Trygghetslarmet fungerar bara i din bostad.
  • Strömkabeln till trygghetslarmet får ej kopplas ur eluttaget.
  • Det är viktigt att du kontaktar larmassistenterna vid förändringar t.ex. om du skall flytta eller byta lås till bostaden.
  • Önskar du ytterligare upplysningar i den här frågan så är du välkommen att ringa.

Du kan få larm som tekniskt hjälpmedel

Om larmet är ämnat att påkalla uppmärksamhet inom bostaden, mellan två lägenheter och mellan bostad och trädgård kan man få låna ett larm som tekniskt hjälpmedel. Kontakta din familjeläkarens arbetsterapeut eller Kommunens hemrehabteam, tfn 0224-74 93 49, säkrast 08:30-10:00

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se