StartSjälvserviceOrm inom detaljplan, tillstånd - Ansökan
Självservice
Publicerad 2017-06-21
Uppdaterad 2024-05-28 14:07
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Fastighetsägare och grannar ska ha fått möjlighet att fylla i det formulär om yttrande som finns bifogat blanketten. Detta är för att fastighetsägaren och grannarna ska vara informerade om din planerade djurhållning samt ha möjligheter att komma med synpunkter.

 

Om tjänsten

För att få hålla orm inom ett område som är detaljplanelagt/tätbebyggt behöver du tillstånd från bygg- och miljönämnden i Sala eller miljö- och byggnämnden i Heby.

Tillståndskravet baserar sig på kommunernas lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Detta finns för att förebygga olycksfall, men även för att lindra den oro för ormar som kan finnas hos människor.

I tillståndsprövningen tas det i beaktande om utformningen av terrarium och omgivande utrymmen där orm hålls kan anses vara lämpliga för att förhindra att ormen lämnar sin tilldelade boplats.

Kraven i tillstånden är även till för att skydda personal (ex. polis eller räddningstjänst) om dessa måste gå in i lokalerna i en eventuell akut situation och även för personer som ska utföra fastighetsservice.

Länsstyrelsen har tillsyn över djurskyddsaspekterna vid ormhållningen.

För mer information se formuläret.

Villkor

Alla som önskar hålla orm inom område med detaljplan i Sala eller Heby kommun.

Avgifter

För handläggning av ärendet tas en timavgift ut. Ju längre tid ärendet tar att handlägga desto högre blir alltså avgiften. Den aktuella timavgiften finns i taxan (för taxa se det relaterade dokumentet "Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken").

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel) byggmiljo@sala.se

Relaterade länkar