StartOrmar
Informationstjänst
Publicerad 2016-04-27
Uppdaterad 2023-02-17 09:56
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

För att få ha ormar inom detaljplan måste man ansöka om tillstånd. Tillståndskravet baserar sig på kommunernas lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, och detta finns för att förebygga olycksfall men även för att lindra den oro för ormar som kan finnas hos människor.

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel) byggmiljo@sala.se