StartSjälvserviceMedelstora förbränningsanläggningar - registrera
Självservice
Publicerad 2023-06-21
Uppdaterad 2024-05-28 14:09
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

 

Om tjänsten

Driver du eller planerar du att driva en medelstora förbränningsanläggningar där den sammanlagda installerade effekten är mellan 1 och 50 megawatt måste anläggningen registreras hos tillsynsmyndigheten enligt  förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar .

Mer information om medelstora förbränningsanläggningar hittar du hos Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)

Nya anläggningar omfattas av registreringsskyldigheten omedelbart. 

För anläggningar som togs i drift innan 20 december 2018 gäller registreringsplikten enligt följande.

  • från och med 1 januari 2024 för anläggningar med en anläggningseffekt högre än 5 megawatt
  • från och med 1 januari 2029 för anläggningar med en anläggningseffekt högst 5 megawatt

För vissa förbränningsanläggningar finns krav på att analysera rökgasen, eftersom det finns begränsningsvärden för utsläpp av svaveldioxid och stoft. 

För nya medelstora förbränningsanläggningar gäller att de utöver registreringen även kan omfattas av tillstånd- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken Miljöprövningsförordning (2013:251) Svensk författningssamling 2013:2013:251 t.o.m. SFS 2022:1604 - Riksdagen

Register över medelstora förbränningsanläggningar

 

Samtliga medelstora förbränningsanläggningar som är registrerade inom Sala kommun och Heby kommun i enlighet med förordningen om medelstora förbränningsanläggningar. 

Verksamhetsutövare: Sala Heby Energi AB
Telefon 0224-57610
E-post: kundservice@sheab
Organisationsnummer: 556601:2901

Anläggningens placering: Långgatan 9, 733 39 Sala. Fastighetsbeteckning Sala Kristina 4:145

Wanderrostpanna pellets

Anläggningen har tagits i drift: 1981
Typ av anläggning: Annan medelstor förbränningsanläggning, Generator Industri AB -HVD-22P
Anläggningseffekt: Märkeffekt 20MW. Tillförd effekt 22,2 MW
Anläggningsgrad: 90 %
Reningsutrustning: Elfilter
Förväntad årlig användning: < 1500 timmar, genomsnittlig last vid drift 10MW
Bränsletyp: Fast biomassa 100%
Anläggningens SNI-kod: 35:30 Försörjning av värme och kyla

Oljepanna 1

Anläggningen har tagits i drift: 1976
Typ av anläggning: Annan medelstor förbränningsanläggning, Witermo
Anläggningseffekt: Märkeffekt 12MW. Tillförd effekt 13,3 MW
Anläggningsgrad: 90 %
Reningsutrustning: Ingen
Förväntad årlig användning: < 1500 timmar, genomsnittlig last vid drift 6 MW
Bränsletyp: Flytande biobränsle 100%
Anläggningens SNI-kod: 35:30 Försörjning av värme och kyla

Oljepanna 2

Anläggningen har tagits i drift: 1976
Typ av anläggning: Annan medelstor förbränningsanläggning, Witermo
Anläggningseffekt: Märkeffekt 12MW. Tillförd effekt 13,3 MW
Anläggningsgrad: 90 %
Reningsutrustning: Ingen
Förväntad årlig användning: < 1500 timmar, genomsnittlig last vid drift 6 MW
Bränsletyp: Flytande biobränsle 100%
Anläggningens SNI-kod: 35:30 Försörjning av värme och kyla

Oljepanna 3

Anläggningen har tagits i drift: 1976
Typ av anläggning: Annan medelstor förbränningsanläggning, Witermo
Anläggningseffekt: Märkeffekt 12MW. Tillförd effekt 13,3 MW
Anläggningsgrad: 90 %
Reningsutrustning: Ingen
Förväntad årlig användning: < 1500 timmar, genomsnittlig last vid drift 6 MW
Bränsletyp: Flytande biobränsle 100%
Anläggningens SNI-kod: 35:30 Försörjning av värme och kyla

Verksamhetsutövare: Setra Trävaror AB
Var: Claes Wikströmsväg 3, 744 32 Heby, Västerlövsta prästgård 1:29
6646549.088- 602915.559

Fastbränslepanna

När anläggningen tas i drift: 1997
Anläggningseffekt: 15 MW
Verkningsgrad: 83%
Reningsutrustning: Föravskiljare (Multicyklon), Elfilter
Förväntad årlig användning: 8400 drifttimmar/år
Bränsletyp: 99% Biomassa, 1% Dieselbrännolja

 

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel) byggmiljo@sala.se

Relaterade länkar