StartSjälvserviceMedgivande till autogiro för vatten, avlopp och slam - Anmälan
Självservice

Medgivande till autogiro för vatten, avlopp och slam - Anmälan

Publicerad 2017-08-30
Uppdaterad 2021-11-19 10:25

Om tjänsten

Fakturor från kommunen kan betalas via autogiro. Det innebär att betalning sker automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagen. Du får fakturan på samma sätt som tidigare, på papper eller elektroniskt som e-faktura i din internetbank. Betalaren (kontoinnehavaren) förbinder sig att hålla tillräckligt belopp tillgängligt på angivet konto bankdagen före förfallodag. Se övriga villkor för autogiro angivna i e-tjänst eller på blankett.

Vid användning av e-tjänst: Denna e-tjänst kan även användas för att anmäla autogiro för Sala kommuns övriga tjänster, så som förskola/fritidshem, vård och omsorg (hemtjänst, trygghetslarm, etc), Kulturskolan, hyra och arrenden samt måltider.
Vid användning av blankett: Obligatoriska uppgifter att ange i blanketten är personnummer på kontohavaren, vilken bank som kontot finns i, clearingnummer samt kontonummer. Blanketten består av 2 sidor där den första sidan tillhör betalaren. Skicka endast in den sida som tillhör betalningsmottagaren. Observera att vid användning av blankett kan du endast anmäla autogiro för vatten, avlopp och slam. För anmälan om medgivande till autogiro via blankett för Sala kommuns övriga tjänster se Läs mer.

Villkor

För att nyttja denna tjänst krävs att du är privatperson som nyttjar Sala kommuns tjänster för vatten, avlopp och slam.

Avgifter

Kommunen tar inte ut någon avgift för anslutning till autogiro.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se