StartSjälvserviceÖnskemål om skola, årskurs 7 - Anmälan
Självservice
Publicerad 2022-11-29
Uppdaterad 2024-03-11 08:36
Sista dag för inlämning om önskemål om byte av skola inför åk 7 var 10 mars.
 

Om tjänsten

Högstadieskolor i Sala kommun

I Sala kommun finns två högstadieskolor: Ekebyskolan och Vallaskolan 7-9. Båda skolorna ligger centralt i Sala tätort.

Inför start till årskurs 7 ges alla vårdnadshavare möjlighet att lämna in önskemål om skola för sitt barn. Det görs i e-tjänst eller på blankett (se länk ovan/grön knapp). Vårdnadshavare som inte vill eller behöver önska skola för sitt barn inför start i årskurs 7 kan även använda tjänsten för att meddela skolkansliet om detta. Det underlättar vår hantering av placeringar. På så sätt ser vi också att alla tagit del av möjligheten att önska skola.

Observera att det inte finns några upptagningsområden för elever på högstadiet i Sala kommun. Det betyder att man inte per automatik får börja på en viss skola utifrån var man bor, eller var man gick i årskurs 6. Till exempel elever som går på Vallaskolan f-6 går inte automatiskt till Vallaskolan 7-9.

Det finns även möjlighet att önska/ansöka om skola för elev som är folkbokförd i annan kommun inför åk 7 i denna tjänst. Ansökan behandlas då samtidigt som Salas elever.

Lämna in ditt önskemål senast den 15 januari!

Tid för inlämning av önskemål är 1 december - 15 januari. Därefter placeras eleverna på någon av skolorna. Klassplacering görs sedan på respektive skola. Läsåret 23/24 blir det sex klasser för åk 7 på vardera skola. De elever vars vårdnadshavare inte lämnat önskemål placeras på en skola där det finns plats. Skulle det finnas fler önskemål till en skola än det finns platser behöver ett urval göras.

Prioritering vid skolplacering

Skolchefen fastställer hur många elever de olika skolorna har möjlighet att ta emot i åk 7 kommande läsår. Det kan således finnas fler som önskar  en skola än det finns platser. I så fall måste ett urval göras och skolnämnden har fastställt en prioriteringsordning som ska följas när det händer. För detaljerad information se prioriteringsordningen som finns i länk nedan.

I sammandrag gäller detta:

1a/ Särskilda skäl

Om man anser att man har särskilda skäl att få gå på en viss skola, måste man åberopa det = kryssa för "särskilda skäl" i e-tjänsten eller på blanketten och beskriva dessa. Ni kan även bifoga dokument, till exempel egen beskrivning och/eller intyg som styrker skälen.

Grund för särskilda skäl kan till exempel vara fysiska och/eller psykosociala funktionshinder eller djupgående konflikter mellan hem/elev och skola. Kamratrelationer i allmänhet (eller brist på sådana) utgör inte särskilda skäl.

Observera att särskild stöd och särskilda skäl är inte samma sak. Särskilt stöd i form av till exempel särskilda undervisningsgrupper kommer att ges på båda skolorna.

Sala kommun utreder och bedömer huruvida skälen som angetts utgör särskilda skäl för placering på önskad skola.

1b/ Kärnområde

Om en elev är folkbokförd på adress inom en skolas kärnområde så har eleven rätt att gå på skolan och placeras där om inte vårdnadshavare önskat annat. Kärnområden definieras i beslut av nämnden och karta över kärnområdet för respektive skola finns i länk nedan.

2/ Syskonförtur

Förtur ges åt sökande som på ansökningsdagen har syskon (=barn i samma hushåll, folkbokfört på samma adress, oavsett släktskap) vid den sökta skolan. Kryssa i för syskonförtur i e-tjänsten eller på blanketten om det är så att eleven har syskon på sökt skola.

3/ Lottning

Återstående önskemål fördelas genom lottning som kontrolleras av Notarius Publicus.

 

När är placeringen klar?

Beslut om placering på skola inför åk 7 tas runt månadsskiftet januari/februari. Beslutet meddelas hemmet så snart som möjligt.

 

Andra placeringsomgång i mars

Om du inte fått önskad skola vid placeringen har du möjlighet att lämna in önskemål om byte. Byte kan medges om det uppkommer plats, till exempel genom att en elev byter till den andra skolan eller någon flyttar. Finns det fler elever som önskar byte än det finns platser så används ovanstående prioriteringsordning. Mer information om hur du ska gå tillväga kommer senare.

OBSERVERA, efter beslutsomgången i mars avslutas placeringen inför åk 7.

Villkor

Tjänsten vänder sig till vårdnadshavare som har barn som ska börja i åk 7 till hösten i Sala kommun.

För att använda e-tjänsten krävs att båda vårdnadshavare har bankID. I annat fall används blankett.

 

Skolkansliet
0224-74 70 00 (växel) skolkontoret@sala.se