StartDriftbidrag, enskild väg med statligt bidrag - Ansökan
Självservice
Publicerad 2022-04-28
Uppdaterad 2024-05-15 14:33
 

Om tjänsten

Ett årligt driftbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar betalas ut för att vägen ska hållas öppen för allmän trafik och för att boende och näringsliv på landsbygden ska underlättas. Det kommunala driftbidraget är ett bidrag för barmarksunderhåll och vinterväghållning. Bidraget baseras på uppgifter som Trafikverket förser Sala kommun med.

Ansökningar kommer att behandlas när e-tjänsten håller stängt. Kontakt sker endast då mer information behövs. Efter behandling kommer ansökan att få status "Avslutad", detta innebär att ansökan är beviljad om inget annat har kommunicerats och bidrag betalas ut. Bidragen betalas ut under kvartal ett av nästkommande år från att ansökan har gjorts.

Ansökan görs årligen och ska vara Sala kommun tillhanda senast 31 oktober året innan som bidraget ska gälla. 

Retroaktiv ansökan för 2023

Om du inte hann ansöka om driftbidrag för 2023 finns nu möjligheten att skicka in en retroaktiv ansökan. Du skickar in din ansökan via e-tjänsten "Driftbidrag, enskild väg med statligt bidrag - Retroaktiv ansökan 2023". Din ansökan kommer att behandlas under samma period som de ansökningar som gäller för 2024. 

Villkor

  • Vägsamfälligheten ska vara godkänd hos Trafikverket som statsbidragsberättigad väg.
  • Vägen får inte stängas av för allmän trafik.

Ersättning

Utbetalning sker till angivet bankgiro/postgiro alternativt kontonummer för vägsamfälligheten. Utbetalning sker retroaktivt och betalas ut under kvartal ett nästkommande år. Det kommunala bidraget som betalas ut grundar sig på den summa som Trafikverket betalar ut i bidrag. Procentsatsen som Sala kommun betalar ut är 20% av bidraget från Trafikverket.

Giltighetstid/ansökningsperiod

1 maj - 31 oktober.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se