StartVäghållning, enskild, bidrag - Fakta
Självservice
Publicerad 2016-05-16
Uppdaterad 2022-03-11 11:02

Om tjänsten

Sala kommun lämnar årligt driftbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar inom Sala kommun. Bidraget är en procentsats av det statliga bidraget som Trafikverket betalar ut. Procentsatsen kan variera från år till år. Bidraget administreras av tekniska kontoret.