StartSjälvserviceFörlängt slamtömningsintervall - ansökan
Självservice
Publicerad 2022-03-09
Uppdaterad 2024-01-19 10:57
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

 

Om tjänsten

Har du en bostad som inte nyttjas regelbundet? På den här sidan hittar du ansökningsblankett för förlängt slamtömningsintervall. 

Villkor

Avgifter

För handläggning av ärendet tas en avgift ut vilken är fastställd av Kommunfullmäktige (för taxa se dokumentbilagan).

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel) byggmiljo@sala.se