StartSjälvserviceFamiljerätt - rådgivning
Självservice

Familjerätt - rådgivning

Publicerad 2016-05-25
Uppdaterad 2021-07-06 14:23

Kontakta

Om tjänsten

Att fortsätta vara föräldrar tillsammans efter en separation kan ibland vara svårt. Även om alla föräldrar har ambitionen att göra det man upplever vara bäst för barnen är det inte självklart att det går att komma överens.

På Vård och omsorgs familjerättsavdelning kan ni som föräldrar få hjälp med råd och stöd i dessa frågor. Vi erbjuder rådgivning per telefon.

Om ni är separerade föräldrar och önskar samarbetssamtal om barnen, kan ni kontakta antingen Familjerådgivningen eller Familjerätten. Familjerätten kan även hjälpa er att skriva juridiskt bindande avtal.

Ibland går inte konflikter kring frågor om vårdnad, boende och umgänge att lösa genom frivilliga överenskommelser. På uppdrag av våra rättsliga instanser genomför vi då utredningar inför förhandlingar i dessa frågor.

Familjerätten på Vård och omsorg handlägger också utredningar angående adoptioner och namnärenden.