StartSjälvserviceErsättning och arvode till förtroendevald - Begäran
Självservice
Publicerad 2023-01-31
Uppdaterad 2023-11-13 08:49
 

Om tjänsten

Denna blankett används som underlag för utbetalning av ersättning vid förtroendeuppdrag. Blanketten är endast ämnad för förtroendeuppdrag som utförts under en kalenderdag.

För dig som ej är anställd i Sala kommun görs ett skatteavdrag med 30 % om du ej meddelat annat.

Villkor

Förtroendevald i Sala kommun.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se