StartAlkohol, servering, tillfälligt tillstånd för slutet sällskap eller enstaka tillfällen - Ansökan
Självservice
Publicerad 2016-05-30
Uppdaterad 2021-05-17 15:20
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Handläggningstiden är i regel sex veckor för tillfälliga tillstånd under förutsättning att ansökningshandlingarna är kompletta. 

Observera felaktig information! I blanketten står det anvisat att man måste ha genomfört kunskapsprov hos kommunen för att få vara serveringsansvarig vilket det inte finns något krav på.

 

Om tjänsten

Det krävs tillstånd enligt alkohollagen för att servera alkohol till allmänheten, i föreningar, i företag eller i andra slutna sällskap. Med servering menas att alkoholdrycker säljs för förtäring på stället.

Den här ansökan avser serveringstillstånd för tillfällig servering av alkohol som kan gälla enstaka tillfälle eller enstaka tidsperiod och omfatta några dagar upp till ett par månader.

OBS. Denna tjänst använder en extern tjänst som snart även kommer göra det möjligt att signera formuläret med e-legitimation innan du skickar in för registrering. Tills vidare kan du fylla i formuläret på datorn, skriva ut, signera för hand och skicka in via vanlig post. Du kan även kontakta handläggaren för att få en blankett hemskickad.

Tjänsten är reglerad i lag

Villkor

Företag, föreningar och privatpersoner kan ansöka om tillfälligt serveringstillstånd. Den som ansöker måste dock ha fyllt 20 år. Vid ansökan som görs vid fler än ett tillfälle måste kunskapsprov genomföras. Detta görs hos kommunen (för mer information, se bilagan om tjänsten).

Avgifter

Se dokumentbilagan "Avgifter enligt Alkohollagen 2010:1622 samt Tobakslagen" (pdf; 500kB)

Om du vill överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut, helt eller delvis, kan du överklaga det hos förvaltningsrätten. Överklagan skall ställas till förvaltningsrätten, men skickas till: Miljöenheten, Sala kommun, Box 304, 733 25 Sala. För att överklagandet skall kunna prövas måste det ha inkommit till Sala kommun inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer det att skickas vidare till förvaltningsrätten om kommunens handläggare inte själv ändrar beslutet på det sätt du har begärt. Överklagan måste vara skriftlig och innehålla namn, personnummer, postadress, telefonnummer och vara undertecknad av dig. Tala om vilket beslut det är du överklagar och ange varför du tycker att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning.