StartSjälvserviceGrovavfall, hantering - Guide
Självservice
Publicerad 2016-06-26
Uppdaterad 2023-09-11 09:36
 

Om tjänsten

Av det som lämnas till Återbruket-Returen kan ca 85 % återvinnas som material eller som energi.

Av tidningspapper, wellpapp, och returkartong blir det nytt papper eller kartong. Glaset blir nytt glas eller isolering till hus. Metaller och plåtskrot smälts och blir nya produkter. Trädgårdsavfall komposteras och blir planteringsjord. Av elektronikavfallet kan mycket återvinnas. Bilbatterier kan återvinnas och lämnas till Återbruket-Returen.

Brännbara sopor återvinns i form av energi i fjärrvärmeverk. Grovavfall (ej hushållsavfall) lämnas till Återbruket-Returen, Skruvgatan 1, Sala, tfn 0224-74 79 81.

Grovavfall får ej lämnas i den vanliga sopbehållaren utan lämnas genom fastighetsägarens försorg till Återbruket-Returen i Sala eller till särskild insamling i ytterområdena. 

 

Läs mer

Villkor

Avgifter

All avlämning av grovavfall från hushåll är avgiftsfri. Mot avgift mottas restprodukter från industri, handel och hantverk, lantbruk och övriga rörelseidkare.

Relaterade länkar