StartSjälvserviceAlkohol - För dig med serveringstillstånd - Avslut serveringstillstånd på egen begäran
Självservice
Publicerad 2016-05-04
Uppdaterad 2023-06-19 22:58
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

 

Om tjänsten

För dig med serveringstillstånd som ska byta bolagsform eller upphöra med försäljning av alkohol hittar blankett för anmälan om upphörande av serveringstillstånd här.

Observera att vid byte av bolagsform behöver det nya bolaget ansöka om serveringstillstånd. 

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel) byggmiljo@sala.se

Relaterade länkar