StartSjälvserviceÄgarförhållanden, ändrade (enl. alkohollagen) - Anmälan
Självservice
Publicerad 2016-05-04
Uppdaterad 2021-05-17 15:14
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Anmälan ska göras i förväg, eller om det förhållande som föranlett anmälningsskyldighet inte har kunnat förutses, utan dröjsmål.

 

Om tjänsten

Alkohollagen kräver anmälan till kommunen om ändrade ägarförhållanden i företag som bedriver verksamhet med servering av alkohol. Ändrade ägarförhållanden innebär en ändrad krets av personer med betydande inflytande, d.v.s. bolagsförändring/förändring i föreningsstyrelse avseende ägare, styrelse, VD, bolagsmän etc.

OBS! Denna tjänst använder en extern tjänst som snart även kommer göra det möjligt att signera formuläret med e-legitimation innan du skickar in för registrering.

Tills vidare kan du fylla i formuläret på datorn, skriva ut, signera för hand och skicka in via vanlig post. Du kan även kontakta handläggaren för att få en blankett hemskickad.

Villkor

För dig som innehar serveringstillstånd för alkoholdrycker.

Avgifter

Se dokumentbilagan "Avgifter enligt Alkohollagen 2010:1622 samt Tobakslagen" samt webbsidan "Avgift för prövning och tillsyn enligt alkohollagen".

Relaterade länkar