StartSjälvserviceAlkohol - För dig med serveringstillstånd - Anmäla serveringsansvarig personal
Självservice
Publicerad 2016-05-30
Uppdaterad 2023-06-27 11:59
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

De som har serveringsuppgifter ska anmälas till kommunen.

 

Om tjänsten

Det krävs tillstånd enligt alkohollagen för att servera alkohol till allmänheten, i föreningar, i företag eller i andra slutna sällskap. Med servering avses att alkoholdrycker säljs för förtäring på stället.

Det är tillståndshavaren som utser serveringsansvarig personal och anmäler dessa till kommunen.

Firmatecknare behöver signera blanketten.

Villkor

För dig som innehar serveringstillstånd för alkoholdrycker.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel) byggmiljo@sala.se

Relaterade länkar