StartNäringsliv och arbeteTillstånd, regler och tillsynAlkohol, folköl, försäljning/servering - Anmälan
Självservice
Publicerad 2017-07-11
Uppdaterad 2023-07-12 13:39
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

 

Om tjänsten

Du som tänker sälja folköl måste anmäla det till kommunen innan du börjar försäljningen.

Villkor

Avgifter

Taxor och avgifter är fastställda av kommunfullmäktige i Sala kommun och Heby kommun.

Miljöenheten
0224-74 70 00 alkoholtobak@sala.se