StartSjälvserviceAlkohol, folköl, försäljning/servering - Anmälan
Självservice
Publicerad 2017-07-11
Uppdaterad 2024-07-18 08:01
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

 

Om tjänsten

Den som vill sälja eller servera folköl måste enligt alkohollagen (2010:1622) göra en anmälan till kommunen innan försäljningen/serveringen startar.

Vi vill att ni skickar in verksamhetens egenkontrollprogram tillsammans med anmälan.

Tjänsten är reglerad i lag

Villkor

Avgifter

Kommunen ansvarar för tillsyn. För tillsynen tar kommunen ut en avgift.

Miljöenheten
0224-74 70 00 alkoholtobak@sala.se