StartAllt om grundläggande kurser
Självservice
Publicerad 2018-04-23
Uppdaterad 2024-06-11 06:41
 

Om tjänsten

Vuxnas lärande i Sala ansvarar för grundläggande vuxenutbildning i Sala kommun. Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolans kunskapsnivå.

Du har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år, om du är bosatt i landet, saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan och har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Undantag från detta kan förekomma om det finns särskilda skäl.

Sala kommun erbjuder utbildning på grundläggande nivå enligt författningarna. På plats i Sala kan du studera följande.

 • Engelska
 • Matematik
 • Samhällskunskap
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk

Söker du till svenska som andra språk behöver du först ha kunskaper motsvarande svenska för invandrare kurs D.

Här hittar du kurslitteratur som vi använder i våra kurser.

Engelska grundläggande:

Delkurs 1: Stepping Stone, delkurs 1-2 elevbok 5:e uppl ISBN-nummer: 9789151102931

Delkurs 2: Stepping Stone, delkurs 1-2 elevbok 5:e uppl ISBN-nummer: 9789151102931  (detta är samma bok som ovan)

Delkurs 3: Stepping Stone, delkurs 3 elevbok 5:e uppl ISBN-nummer: 9789151103525

Delkurs 4: Stepping Stone, delkurs 4 elevbok 5:e uppl ISBN-nummer: 9789151103532

Matematik grundläggande:

Delkurs 1: Matematikboken för vuxna VM1 Grundbok, ISBN-nummer: 9789121220078

Delkurs 2: Matematikboken för vuxna VM2 Grundbok, ISBN-nummer: 9789121220085

Delkurs 3: Vux 1 Matematik för grundläggande vuxenutbildning, ISBN-nummer: 9789147115433

Delkurs 4: VUX 2 Matematik för grundläggande vuxenutbildning, ISBN-nummer: 9789147115440

Svenska som andraspråk grundläggande:

Fixa Texten Grundläggande sva. Författare: Pär Sahlin, ISBN-nummer: 978-91-27-45747-8

Svenska grundläggande:

Fixa Texten Grundläggande sva. Författare: Pär Sahlin, ISBN-nummer: 978-91-27-45747-8

Samhällskunskap grundläggande:

Samhällskunskap på lätt svenska, Författare: Kaj Hildingson & Karin Wergel, ISBN-nummer 978-91-27-42186-8

 

När du blir antagen till oss så kommer du att få utföra en delkurstest som visar vilken delkurs du kommer att gå in på. Därefter så kan du beställa de böcker du behöver för att klara kursen. Viktigt att du har boken med dig till kursstarten.

 

Vi erbjuder olika orienteringskurser. De riktar sig i första hand till dig med som har ingen eller kort utbildningsbakgrund och behöver utveckla din grundläggande förmåga för att komma vidare mot högre studier eller arbete. Du får ett intyg på orienteringskursen, och orienteringskursen får inte överstiga 200 verksamhetspoäng.

 • Orienteringskurs i grundläggande matematik
 • Orienteringskurs i digitalisering
 • Orienteringskurs i vård och omsorg
 • Orienteringskurs i yrkesliv och yrkesval
 • Inledande kurs i naturorienterande ämnen
 • Inledande kurs i samhällsorienterande ämnen

Kursstarter grundläggande nivå start 2024

Nedanstående kursstarter och ansökningstider gäller för kurserna engelska, matematik, svenska, svenska som andraspråk. Samhällskunskap startar 2gg per år, se kurskatalogen i Alvis. Vi erbjuder även orienteringskurser. 

Grundläggande kursstarter 2024 

Startdatum                        Sista ansökningsdag

2024-01-15                         2023-12-03

2024-03-25                         2024-02-25

2024-06-03                         2024-05-05

2024-08-12                        2024-06-23   Endast svenska, svenska som andraspråk

2024-09-02                         2024-08-04

2024-11-04                         2024-10-06

Studiebild

Tjänstegaranti

Obs! Ladda alltid upp dina betyg från tidigare utbildningar på sala.alvis.se
På sala.alvis.se kan du även gå in i din studieplan och lägga i dit mål med utbildning, tidigare utbildning och arbeten.

Villkor

Grundläggande studier är CSN berättigande. Läs mer om hur du ansöker om CSN på deras webbplats.