StartAllt om yrkesutbildningar
Självservice
Publicerad 2021-10-28
Uppdaterad 2024-04-24 10:58
 

Om tjänsten

Hitta ditt drömyrke!


Olika yrkeskategorier.

Ansökan till yrkesutbildning

Steg från webbansökan till antagningsbesked

Hos oss på Vuxnas lärande i Sala kan du läsa yrkesutbildningar som leder till ditt drömjobb. För att öka utbudet för våra kommuninvånare så har Sala kommun ett samarbete Västerås utbildningscenter VUC.

Om du har hittat din drömutbildning i Västerås så gör du din ansökan till yrkesutbildningen här: Webbansökan yrkesutbildning

Kom ihåg att bifoga tidigare betyg från grundskola eller gymnasiet eller utlåtande om utländsk utbildning från universitets- och högskolerådet (UHR).

Vi får alla ansökningar från Västerås digitalt, så du behöver inte skicka några papper till oss för IKE godkännande. 

Vi behandlar alla inkomna ansökningar efter sista ansökningsdagen. Vi kontrollerar att din ansökan är komplett. Ibland behöver du exempelvis bifoga tidigare betyg. Om din ansökan inte är komplett kan vi inte behandla den. Där av behöver du ladda upp dina betyg både till hemkommunen och till den kommun du har sökt utbildning hos.

Vi granskar att du är behörig enligt skollagen. Du måste uppfylla fyra grundkrav:

 • 20 år eller slutfört gymnasium – Du är behörig från och med andra kalenderhalvåret (1 juli) det år du fyller 20 år. Om du har slutfört gymnasiet (med gymnasieexamen eller studiebevis) är du behörig även om du är yngre än 20. Det kan också finnas särskilda skäl för dig som inte har slutfört gymnasiet, och i så fall beslutar rektor.
 • Folkbokförd i en kommun – Du ska vara bosatt i Sverige och folkbokförd i en kommun.
  Du får inte läsa det du redan kan – En förutsättning är att du saknar de kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Du som redan har ett godkänt betyg från gymnasiet får endast läsa kursen på nytt om det finns särskilda skäl. Du kan dock alltid göra en prövning.
 • Du ska ha förutsättningar att klara utbildningen – Vilken nivå kan du börja på? I lagtexten står att du ska ha “förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen”. Många kurser bygger på varandra och då ska du ha kunskaper motsvarande den underliggande kursen. Läs mer om behörighet till yrkesutbildning i skollagen, kapitel 20, paragraf 19-20 på www.riksdagen.se

Om alla behöriga sökande inte kan tas emot till en yrkesutbildning med stadsbidrag ska företräde ges till den som har kort tidigare utbildning och en svag ställning på arbetsmarknaden.

Läs mer om urval enligt Förordning om statsbidrag för yrkesinriktad utbildning, paragraf 10 i förordningen (2016:937) på www.riksdagen.se

Du kan följa din ansökan via ditt studerandekonto. Där ser du även besked om du har blivit antagen eller inte. Vid avslag skickar vi ett mail till den e-post som du har angett i ansökan. Besked skickas ut cirka 1-2 veckor innan kursstart.

Vill du tacka nej så gör det så snart som möjligt. Kontaktuppgifter står i beskedet.

Vård och omsorgsutbildningen i Sala

Startdatum                 Sista ansökningsdatum

2024-01-08                 2023-11-12

2024-08-12                 2024-06-16

 

Yrkesutbildning via Västerås finner du ansökningstider på deras ansökningssida eller vasteras.alvis.se

IKE-utbildning utanför din hemkommun och samverkansavtal

Hittar du din drömutbildning i en annan kommun än Sala och Västerås så ansöker du om en IKE- interkommunal ersättning

Om du är intresserad av en kurs eller en yrkesutbildning i en kommun där du inte är folkbokförd, då kan du ansöka om att hemkommunen betalar utbildningen. Du måste vara behörig till utbildningen och ha nödvändiga förkunskaper.

Det är sedan upp till din hemkommun att bestämma om de beviljar eller avslår ansökan om Interkommunal ersättning (IKE). Om du blir beviljad att studera från din hemkommun konkurrerar du sedan på lika villkor som alla behörigt sökande.

Viktigt när du söker till andra kommuner att du även skickar dina betyg och underlag till Vuxnas Lärande i Sala. Detta för att vi ska kunna bedöma din ansökan korrekt.

 • Gör en ansökan i vårt ansökningssystem Alvis
 • Vuxnas lärande skickar sedan din ansökan till din hemkommun.
 • Det är sedan din hemkommun som tar beslutet om de beviljar eller avslår kostnaden för utbildningen. Din hemkommun meddelar beslutet till vuxenutbildning Sala.
 • Har du frågor kring ansökan så kontaktar du vuxenutbildningen i din hemkommun. 
 1. Gör ansökan i den kommun som erbjuder utbildningen.
 2. Skriv ut och bifoga din ansökan och kopia på dina tidigare betyg. Skicka det sedan till oss via brev eller mail.
 3. Sala kommun behöver din ansökan senast två veckor innan sista ansökningsdatum.
 4. Vuxnas Lärande i Sala meddelar kommunen du ansökt till om vi beviljar eller avslår kostnaden för utbildningen. Kommunen du sökt utbildning hos meddelar dig vårt beslut.

Skicka din IKE ansökan till oss via post eller mail.

Post: Vuxnas Lärande Sala, Gymnasiegatan 1, 733 40 Sala

Mail: vuxnaslarande@skola.sala.se

Alla handlingar som du behöver skicka till Vuxnas Lärande i Sala skickar du via mail eller post till:

Post: Vuxnas Lärande Sala, Gymnasiegatan 1, 733 40 Sala

Mail: vuxnaslarande@skola.sala.se

 

Har du frågor om kostnad för kurser och utbildning mailar du adressen enligt ovan.

 

Faktureringsadress:

Sala kommun, Fakturahantering

Box 75

733 21 Sala

Referensnummer: 5002 

Organisationsnummer: 212000-2098

 

Lärlingsutbildning

Lärlingsutbildning kan anordnas inom kommunal vuxenutbildning och komvux som särskild utbildning.

Kunskapskraven för lärlingsutbildning är de samma som motsvarande utbildning som bedrivs i skolmiljö. Det innebär att eleven kan gå kurser, eller delar av kurser, på en eller flera arbetsplatser. På arbetsplatsen har eleven en handledare. Bara den som har nödvändiga kunskaper och erfarenheter för uppdraget och som i övrigt anses vara lämplig får anlitas som handledare.

Syftet med lärlingsutbildning för vuxna är att ge en grundläggande yrkesutbildning, ökad yrkeslivserfarenhet och en möjlighet att under en handledares ledning få kunskaper inom ett yrkesområde.

Att vara lärling

Genom att vara lärling får du möjlighet att lära dig ett yrke genom att kombinera arbete på en arbetsplats med studier i skolan. Den största skillnaden mellan en lärlingsutbildning och annan yrkesutbildning inom vuxenutbildningen är att du är en del av ett arbetslag på en arbetsplats. På arbetsplatsen gör du det mesta av din yrkesutbildning och din yrkeslärare har nära kontakt med din handledare på arbetsplatsen.

Du spenderar 70 procent på arbetsplatsen och 30 procent på en skola som ansvarar för de gymnasiala kurser som ingår.

Är du intresserad av en lärlingsutbildning?

Ta kontakt med våra studie- och yrkesvägledare.

Olika vägar till yrken och utbildning

Utöver våra yrkesutbildningar på vuxenutbildningen så finns det en mängd olika vägar som kan leda till ett nytt yrke och nya spännande utmaningar.

Om du är arbetslös och inskriven på arbetsförmedlingen kan du ha möjlighet att få gå en arbetsmarknadsutbildning. Du måste dock uppfylla vissa krav. Kontakta arbetsförmedlingen för mer information.

Här kan du få mer information och se utbudet av utbildningar: Arbetsmarknadsutbildningar

Folkhögskola vänder sig till vuxna och är öppen för alla. En viktig del är att du är med och påverkar utbildningen. Samtal och diskussioner är viktiga och kursdeltagarna lär av varandra. Inom folkhögskolan kan du studera på grund- eller gymnasienivå. Vissa folkhögskolor erbjuder även yrkesinriktade utbildningar.

Här kan du få mer information och se utbudet av kurser och utbildningar: Folkhögskola

Inom universitet och högskola erbjuds en stor mängd utbildningar för dig som vill gå vidare och studera för att skaffa dig en akademisk utbildning. För att kunna söka till universitet behöver du vanligtvis grundläggande behörighet till högskolestudier, men ibland kan det även krävas särskild behörighet. Utbildning på universitet/högskola är eftergymnasial, men tänk på att du kan omfattas av olika regler baserat på din utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet.

Mer information om olika utbildningar och kurser på universitet/högskola kan du hitta här:

Studera.nu

antagning.se

Du som hoppat av gymnasiet eller aldrig började, men kanske jobbat och gått någon annan utbildning som inte i sig ger behörighet till högskolestudier, har ändå möjlighet att söka till högskolan.

Du kan läsa mer om reell kompetens här: Reell kompetens

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform som finns inom en rad olika branscher. Utmärkande för YH-utbildningarna är att de har en stark anknytning till arbetslivet och dess kompetensbehov. Inom yrkeshögskolan varvas därför teori med praktik på de flesta utbildningarna. Praktiken kallas LIA och är förlagd ute på en arbetsplats.

Under LIA-perioderna utbildas du på arbetsplatsen under handledning av arbetsgivaren. Det innebär att du får vidareutveckla dina kunskaper från skolan i en verklig miljö

Här kan du hitta mer information om YH och göra din ansökan: Yrkeshögskola

 

Undersköterska - utbildning i Sala

Har du ett brinnande intresse för människor och vill ha ett givande och spännande yrke!

Nytt yrkespaketet

Från och med 1 juli 2021 har Skolverket arbetat fram nya yrkespaket för Undersköterska och Vårdbiträde.

Utbildningen är certifierad av Vård- och omsorgscollege. Certifieringen innebär en kvalitetsgaranti för både den studerande och för arbetsgivaren. När eleven har genomfört alla kurser med godkända betyg erhåller hen ett diplom. Läs mer om certifieringen på www.vo-college.se.

Arbeta på sjukhus, vårdcentral, äldreboende eller inom psykiatrin

Vuxenutbildningen i Sala ingår i vård- och omsorgscollege vilket innebär att du får en kvalitetssäkrad utbildning med möjlighet att få ett diplom i slutet av utbildningen. Vård- och omsorgscollege är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg. Diplomet är en kvalitetsstämpel på din utbildning och ett krav från många arbetsgivare.

Utbildningsbeskrivning undersköterska 1500p

Utbildningen består av 1500 poäng. Studerar du på heltid tar utbildningen 1,5år. Utbildningen är kontinuerlig vilket innebär att kurser även läses på sommaren. Tänk på allt detta när du planerar kombinationen studier, arbete och barnomsorg mm.

Utbildningen är yrkesinriktad vilket innebär att den består av teoretiska kurser kombinerat med praktik, så kallat arbetsplatsförlagt lärande APL. När du genomför APL så följer du arbetsplatsens rutiner och arbetstider vilket kan innebära både kvälls- och helgtjänstgöring. Din APL- period är på heltid, oavsett studietakt i de teoretiska kurserna. Platserna för APL finns på olika orter i länet så du måste vara beredd på att pendla till din APL- plats.

Informationsblad undersköterska (pdf)

Jämställd utbildning

Vuxenutbildningen ser gärna en jämställd utbildning där både kvinnor och män har samma möjlighet och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Både kvinnor och män behövs för att klara den framtida kompetensförsörjningen inom yrkesområdet.

Ansökningsperioder

Vi har 2 starter per år och dom ligger i januari och augusti.

Om utbildningen:

Studieort: Sala
Anordnare: Vuxnas Lärande
Utbildningstid: 1,5 år
Utbildningstakt: Heltid, klassrums undervisning.
Förkunskapskrav; Grundskola med lägsta betyget E/G i Svenska/ Svenska som andraspråk. Grundläggande samhällskunskap, eller motsvarande.

Antalet platser på utbildningen: 30
Kostnader: Utbildningen är kostnadsfri för dig som studerar. Kostnader för exempelvis litteratur, resor, skyddsutrustning m.m får du betala.
Rätt att ansöka om studiemedel: Ja. Studiemedel söker du på csn.se.
Studiestartsstöd: Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbets­lösa kan få för att läsa på komvux eller folkhögskola. Läs mer om studiestartsstöd.

Tjänstegaranti

Obs! Ladda alltid upp dina betyg från tidigare utbildningar på sala.alvis.se.
På sala.alvis.se kan du även gå in i din studieplan och lägga in ditt mål med utbildning, tidigare utbildning och arbeten.