StartUndersköterska blir skyddad yrkestitel
Informationstjänst
Publicerad 2023-09-14
Uppdaterad 2023-09-20 09:11

Undersköterska blir skyddad yrkestitel

Ansökan görs till socialstyrelsen

Den 1 juli 2023 blir undersköterska skyddad yrkestitel. Det innebär att medarbetaren kommer behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska.

Riksdagen har beslutat att undersköterska ska bli en skyddad yrkestitel. De nya reglerna finns i Patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
Genom att införa en skyddad yrkestitel för undersköterskor säkerställer man en enhetlig kompetensnivå för den yrkesgruppen. Undersköterska har ju inte varit ett reglerat yrke tidigare. Så personer som jobbar som undersköterska kan ha olika utbildningar och kompetens. Men med den skyddade yrkestiteln blir det tydligt vilken kompetens en undersköterska ska ha.

Du som har en tillsvidareanställning med titeln undersköterska när de nya reglerna börjar gälla
den 1 juli 2023, kan fortsätta att använda underskötersketiteln i 10 år.

Du ansvarar själv för att göra ansökan. Du har 10 år på dig att söka beviset om skyddad yrkestitel som du behöver för att få använda titeln undersköterska. Beviset ska du lämna till din chef
senast 30 juni 2033 för att få fortsätta använda titeln Undersköterska. Om du fortsätter arbeta med titeln undersköterska, från 1 juli 2033, kan du straffas med böter. Om du inte lämnat in beviset inom utsatt tid kommer arbetsgivaren skriva om ditt anställningsavtal.

Alla som inte är tillsvidareanställda som undersköterska den 1 juli 2023, behöver ansöka om bevis hos Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska.

Information om ansökan om legitimation

Från och med 1 juli kan du ansöka om skyddad yrkestitel för undersköterska.
Du kan läsa på Socialstyrelsen om vilka handlingar du ska bifoga.
 
Ansök om legitimation - Legitimation (socialstyrelsen.se)

Här kan du läsa mer
Undersköterska blir en skyddad yrkestitel 1 juli 2023 - Legitimation (socialstyrelsen.se)

Arbetar du inom Region Västmanland, då kan du läsa deras information här
Undersköterska blir skyddad yrkestitel - Region Västmanland (regionvastmanland.se)

 
Dina tidigare betyg.
När du har gjort en ansökan kan du få komplettera med tidigare betyg. För att få tag i dessa kontaktar du kommunarkivet i den kommun som du studerat exempelvis grundskola, gymnasiet eller annat.