StartSjälvserviceLivsmedelsanläggning, registrering - Anmälan
Självservice
Publicerad 2018-10-16
Uppdaterad 2024-05-28 14:11
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

 

Om tjänsten

Registrering av livsmedelsanläggning

Företagare eller privatpersoner som vill släppa ut livsmedel på marknaden måste anmäla det till kommunen. Den som startar eller tar över en livsmedelsanläggning måste skicka in en registrering till miljöenheten Sala Heby, antingen via blankett eller e-tjänst. 

Registreringen är knuten till livsmedelsföretagaren och vid ägarbyte ska en ny anmälan om registrering lämnas.

Kontakta miljöenheten på livsmedel@sala.se för bedömning ifall du behöver skicka in registrering för din planerade verksamhet.

En anmälan om registrering ska lämnas till miljöenheten Sala Heby senast två veckor innan verksamheten startar.
Verksamheten får starta direkt när ni fått beskedet att er anmälan mottagits alternativt 10 dagar efter att anmälan om registrering skickats in. 

Godkännande av vissa livsmedelsanläggningar

En ansökan om godkännande måste göras för vissa livsmedelsanläggningar. Exempelvis gårdsmejerier och styckningsanläggningar som finns upptagna i bilaga III i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung.

Kontakta miljöenheten på livsmedel@sala.se för mer information.

Krav på livsmedelsanläggningar

livsmedelsverkets webbplats finns information om livsmedelslagen, branschriktlinjer mm.

WHO Världshälsoorganisationen finns grundläggande kunskapsmaterial om livsmedelshygien på många språk, exvis The Five Keys to Safer Food

Miljöenheten har sammanställt en del informationsmaterial, se länkar nedan.

Tjänsten är reglerad i lag

Villkor

Företag, privatpersoner m.fl. som önskar släppa ut livsmedel på marknaden, dvs starta eller ta över en livsmedelsanläggning.

Avgifter

Du får betala en avgift för registreringen enligt en taxa som kommunfullmäktige beslutat om, vilket motsvarar en timmes kontrolltid (för utförlig taxa se dokumentbilagan).

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel) byggmiljo@sala.se