StartSjälvserviceSkolkort (busskort)/resebidrag vid gymnasial utbildning - Ansökan
Självservice

Skolkort (busskort)/resebidrag vid gymnasial utbildning - Ansökan

Publicerad 2016-08-19
Uppdaterad 2020-01-17 14:54
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Om tjänsten

Du som går på gymnasiet kan i vissa fall ha rätt till ersättning för dagliga resor mellan hemmet (adressen där du är folkbokförd) och skolan. Ersättning för resor sker i första hand i form av skolkort för kollektivtrafik, i andra hand i form av resebidrag.

  • Kommunen är inte skyldig att anordna transporter utan endast för resekostnader. Om du väljer ett annat transportsätt än det kommunen erbjuder har kommunen ingen skyldighet att ersätta dig för resekostnaden.
  • Du som har inackorderingsbidrag har inte rätt till ersättning för resor.
  • Du måste skicka in ansökan inför varje nytt läsår. Gäller både skolkort (VL/UL) och resebidrag.
  • Kom ihåg att ansöka i god tid. På VL hittar du information om när du senast måste ansöka om VL-skolkort. Information om senaste ansökningsdatum för UL-skolkort och resebidrag hittar du nedan.

Villkor

Det är alltid kommunen där du är folkbokförd som fattar beslut om du har rätt till skolkort/resebidrag, även om du går i gymnasieskola i annan kommun.

För att beviljas skolkort eller resebidrag ska du:

  • Ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen.
  • Ha 6 km eller mer mellan adressen där du är folkbokförd och din skola.

Studiehjälp får du längst till och med det första kalenderhalvåret det år då du fyller 20 år. Därefter kan du ha rätt till studiemedel från CSN. På CSN:s hemsida finns det information om studiemedel om du är 20 år eller äldre på gymnasiet.

Du som går på gymnasiet i Västmanland

Om du går på gymnasiet i Västmanlands län så ansöker du om skolkort/resebidrag direkt hos VL (Västmanlands lokaltrafik)På VL:s hemsida hittar du mer information om VL:s skolkort samt tider för ansökan. Ny ansökan ska göras inför varje nytt läsår.

Du som går på gymnasiet i Uppsala

Om du går på gymnasiet i Uppsala så ansöker du om UL-kort hos Sala kommun. Om du är berättigad till UL-kort så beställer Sala kommun ett kort till dig som skickas till din folkbokföringsadress. Ny ansökan ska göras inför varje nytt läsår.

Kom ihåg att skicka in din ansökan i god tid innan läsårsstart. För att kunna garantera att det är klart med ditt UL-kort till läsårstart 2020/2021 så behöver din ansökan vara inne senast 10 juni 2020. Om ansökan kommer in senare så finns det ingen garanti att det är klart med ditt UL-kort när läsåret startar.

Du som ska börja ditt första gymnasieår 2020 behöver skicka in ansökan så snart du fått besked om antagning.

Om din ansökan kommer in under pågående läsår kommer kortet normalt inom sju arbetsdagar från det att ansökan beviljats och kortet beställts. Om ansökan kommer in vid läsårstart så kan handläggnings och leveranstid bli längre.

Under väntetiden får du själv bekosta dina resor till skolan. Kommunen betalar inte ut någon ersättning i efterhand.

Trasigt eller borttappat UL-skolkort anmäls direkt till UL.

Övriga

Om du går på gymnasieskola utanför Västmanlands län och inte kan resa med UL eller VL-kort så ansöker du om resebidrag hos Sala kommun.

Om du blir beviljad resebidrag så ska du varje månad skicka in redovisning av resekostnader till kommunen. Information om hur du gör det finns med i beslutet du får.

Beräkning av resebidrag

Oavsett om du reser med kollektivtrafik eller med bil så baseras resebidragets belopp på månadskostnad för region/länskort, aktuell sträcka. Resebidraget betalas ut månadsvis, 4 gånger under höstterminen (sep-dec) och 5 gånger under vårterminen (jan-maj). Man kan som mest beviljas 1/30 av prisbasbeloppet i resebidrag. (1/30 av prisbasbeloppet för läsåret 2019/2020 är 1 550 kronor.)

Exempel 1. Anna går på gymnasiet i X-stad. Hon reser dagligen mellan hemmet och gymnasieskolan, månadskostnaden för region/länskort är 1 440 kronor. Anna ansöker och beviljas resebidrag med 1 440 kronor per månad.

Exempel 2. Amir går på gymnasiet i Z-stad. Han reser dagligen mellan hemmet och gymnasieskolan, månadskostnaden för region/länskort är 1 650 kronor. Amir ansöker och beviljas resebidrag med 1 550 kronor per månad.

Kom ihåg att skicka in din ansökan i god tid innan läsårsstart. För att kunna garantera att det är klart med resebidrag till läsårstart 2020/2021 så behöver din ansökan vara inne senast 10 juni 2020.

Du som ska börja ditt första gymnasieår 2020 behöver skicka in ansökan så snart du fått besked om antagning.

Om du flyttar eller byter skola

Det är viktigt att du meddelar kommunen om du byter skola eller flyttar. Det kan vara så att du inte längre uppfyller villkoren för skolkort/resebidrag och då riskerar du att bli återbetalningsskyldig. Meddela därför alltid kommunen:

  • Om du byter skola eller avslutar dina studier.
  • Om du flyttar. Detta gäller även om du har ett tillfälligt boende under studietiden och inte byter folkbokföringsadress.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se