StartMalin Bäcklund Baard, Handläggare skolskjuts
Kontaktperson
Publicerad 2017-08-08
Uppdaterad 2021-01-21 14:33

Ärenden

Skolskjuts och elevresor.

Adress: Rådhusgatan 4C, 733 30 Sala
Telefon: 0224-747329
Fax: 0224-67 78 00
E-post: Malin.BacklundBaard@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala