StartMalin Bäcklund Baard, Handläggare skolskjuts
Kontaktperson

Malin Bäcklund Baard, Handläggare skolskjuts

Publicerad 2017-08-08
Uppdaterad 2019-09-24 10:03

Ärenden

Skolskjuts och elevresor.

Adress: Rådhusgatan 4 C, 733 30 Sala
Telefon: 0224-747329
Fax: 0224-188 50
E-post: Malin.BacklundBaard@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala