StartOrient8
Projekt – Status: Pågående

Orient8

Publicerad 2021-11-08
Uppdaterad 2021-12-01 08:16
Medfinansierat av EU
Projektbild

För att känna sig hemma behöver vi känna att vi passar in i ett sammanhang, att vi känner igen oss och ser bekanta ansikten. Hur gör vi det när dagens samhälle är en blandning av människor från hela världen med olika språk?

Vi erbjuder ett tillfälle att undersöka detta inom civilsamhället och föreningslivet här i Sala kommun.

Hur går det till?

Inom projekt Orient8 ska vi under 2022 testa en smart social mentorskapsmodell som för samman människor genom gemensamma intressen. Vi söker dig som är väl etablerad i Sala kommun och dig som är ny från ett utomeuropeiskt land. Vi träffar er där ni får svara på en kort enkät. Sedan matchar vi er efter intresse och andra passande förutsättningar. 

Exempel:

 • Om du är aktiv inom en förening och den som är ny är intresserad av just det du gör, då kan mentorskapet ske inom föreningslivet.

 • Om du tycker om att promenera i skogen eller träna så kan ni träffas på så sätt.

 • Om ni är en hel familj som är intresserad  då kan ni matchas med annan familj med barn i liknande ålder. 

Vi är med första gången ni träffas, sedan bestämmer ni själva hur och när ni träffas nästa gång. Vi finns också med som stöd under hela mentorskapet.

Hur anmäler jag mig?

Anmäl intresse att vara med som Salamentor eller deltagare till maria.lee@sala.se. Sedan kontaktar vi dig och bokar tid att träffas.

Hur mycket tid kommer det att ta? 

Man kan välja att träffas under 4 eller 6 månader, minst 12 gånger.

 • 4 månader träffas man 3 gånger i månaden

 • 6 månader träffas man 2 gånger i månaden

Välkomstappen

Det som gör mentorskapet "smart" är att vi ska testa en välkomstapp för Sala kommun under projektets gång. Appens syfte är att vara ett stöd för information med mål att den kan bli användbar för alla som är nya till Sala kommun. När den kan laddas ner, lägger vi upp information här på sidan.

 

Projektet sker under ledning av Beyond the Horizon ISSG, i samarbete med Mechelen i Belgien och Nikaia-Agios Ioannis Rentis i Grekland, samt Katolska Universitet Leuven/HIVA Research Institute. För information om hela projektet, gå till Orient8 EU

Uppdateringar

  Publicerad 2021-11-25

  Referensgrupp

  Projektet har ett stort fokus på föreningslivet där vi i våras bjöd in till medverkan i en referensgrupp. Vi har haft regelbundna möten sedan april där vi har bollat idéer och diskuterat allt från innehåll i välkomstappen till hur vi bäst når ut, samt specifika planer inför nästa år. Vi vill tacka de representanter som är och har varit med från: Våga mixa det okända, Sala musikråd, Aguélimuseet, ABF, Åkra FC och Nawid.

   

  Mer om projektet

  Uppdragsbeskrivning

  Orient8 sker i samarbete med två andra städer som skiljer sig från Sala kommun geografiskt och befolkningsmässigt. Syftet med skillnaderna är att se om det går att ta fram en modell som kan anpassas i vilken stad som helst i Europa. Mentorskapsmodellen har utvecklats i samarbete med forskningsinstitutet HIVA vid Katolska Universitetet i Leuven, Belgien. Det är sedan upp till oss att anpassa hur vi går tillväga just här i Sala kommun.

  Vår kommun är känd för ett mycket aktivt och engagerat föreningsliv. Vi har sedan i våras haft kontakt med många personer och föreningar som har bidragit med synpunkter, förslag och idéer. En del har varit med i vår referensgrupp där vi har diskuterat allt från innehåll i välkomstappen till hur ett första möte mellan mentor och deltagare bör gå till. Vi har även haft möten med diverse ämnesexperter, och tjänstepersoner inom kommunen. Från alla dessa konversationer har vi utvecklat vår Salaspecifika modell.

  Målet är att mentorskap tillsammans med en välkomstapp ska underlätta för den som är ny från ett utomeuropeiskt land att komma in i civilsamhället. Det här gör vi tillsammans där vi i Sala kommun har valt att lägga stor vikt på gemensamma intressen. Vidare fokuserar vi på föreningslivet som ju är en del av svensk samhällsstruktur. Här hoppas vi att ett mentorskap kan ske inom redan existerande aktiviteter.

  Nu ska vi fram till och med 30 september 2022 se om vi kan hitta arbetssätt och metoder som kan leva vidare. Vi vill därför göra allt så praktiskt och enkelt som möjligt, samtidigt som vi har höga mål att nå så många som möjligt. Vi tror att det är just genom att göra det enkelt, där det kan passa in i det vardagliga livet, som vi kan nå ut. Under hösten 2022 utvärderar vi resultaten och hoppas landa i något som kan leva vidare, inklusive Välkomstappen. 

  Status

  Pågående

  Projekttid start

  2021-01-11

  Projekttid slut

  2022-12-31

  Tidplan
  1. Rekrytera Salamentorer - 31 januari 2022
  2. Rekrytera deltagare - 31 maj 2022
  3. Smart socialt mentorskap - 30 september 2022
  Projektägare
  Projektmedlemmar
  Projektdokument
  Kontakter