StartOrient8
Projekt – Status: Pågående
Publicerad 2022-05-25
Uppdaterad 2022-05-25 13:23
Medfinansierat av EU
Projektbild

För att känna sig hemma behöver vi känna att vi passar in i ett sammanhang, att vi känner igen oss och ser bekanta ansikten. Hur gör vi det när dagens samhälle är en blandning av människor från hela världen med olika språk?

Vi erbjuder ett tillfälle att undersöka detta inom civilsamhället och föreningslivet här i Sala kommun.

Hur går det till?

Inom projekt Orient8 (engelska orientate/orientera sig till sin omgivning) ska vi under 2022 testa en smart social mentorskapsmodell som för samman människor genom gemensamma intressen. Vi söker dig som är väl etablerad i Sala kommun och dig som är ny från ett utomeuropeiskt land. Vi träffar er där ni får svara på en kort enkät. Sedan matchar vi er efter intresse och andra passande förutsättningar. Det blir också en informationsträff där vi i mer detalj berättar om mentorskapet och vad som förväntas innan ni träffar varandra första gången.

Exempel:

  • Om du är aktiv inom en förening och den som är ny är intresserad av just det du gör, då kan mentorskapet ske inom föreningslivet.

  • Om du tycker om att promenera i skogen eller träna så kan ni träffas på så sätt.

  • Om ni är en hel familj som är intresserad  då kan ni matchas med annan familj med barn i liknande ålder. 

Vi är med första gången ni träffas, sedan bestämmer ni själva hur och när ni träffas nästa gång. Vi finns också med som stöd under hela mentorskapet.

Hur anmäler jag mig?

Anmäl intresse att vara med som Salamentor eller deltagare till maria.lee@sala.se. Sedan kontaktar vi dig och bokar tid att träffas.

Hur mycket tid kommer det att ta? 

Man ska träffas 12 gånger, minst 2 gånger per månad. 

Välkomstappen

Det som gör mentorskapet "smart" är att vi ska testa en välkomstapp för Sala kommun under projektets gång. Appens syfte är att vara ett stöd för information med mål att den kan bli användbar för alla som är nya till Sala kommun. När den kan laddas ner, lägger vi upp information här på sidan.

 

Projektet sker under ledning av Beyond the Horizon ISSG, i samarbete med Mechelen i Belgien och Nikaia-Agios Ioannis Rentis i Grekland, samt Katolska Universitet Leuven/HIVA Research Institute. För information om hela projektet, gå till Orient8 EU

Publicerad 2022-05-03

Kulturnatta och Orient8 i Folkets Hus

Kom och träffa oss på Folkets Hus lördag 14 maj kl. 11:00-16:00!

Dokument
Publicerad 2022-02-16

Föreningsträff i Åkra

Uppdateringsbild
Publicerad 2022-01-17

Informationsträff deltagare

Vi bjuder in dig som kommer från ett utomeuropeiskt och fortfarande är ganska ny i Sala. Kom och hör mer om ett socialt mentorskap där vi matchar dig med en Salamentor och era gemensamma intressen. Vi kommer att berätta mer om mentorskapet och vill du vara med, får du svara på några frågor. 

När: måndag 24 januari kl. 10:00-11:30 eller kl. 14:00-15:30 / torsdag 27 januari kl. 10-11:30 eller kl. 14:00-15:30

Var: Blå salen i Biblioteket

Vi håller avstånd och anpassar hur många som är där. Har du symptom stannar du hemma. 

Har du frågor, kontakta maria.lee@sala.se eller stefan.ekman1@sala.se

 

Publicerad 2022-01-12

Informationsträff Salamentor

Om du vill veta mer om vad som förväntas av en Salamentor, kom till en av våra träffar!  Är du sedan intresserad så bokar vi ett individuellt möte (fysiskt eller digitalt) där du berättar lite om dig själv och vad du hoppas få ut av att vara med, samt svarar på en kort intresseenkät. För dig som är föreningsaktiv kan du välja att mentorskapet sker inom föreningslivet.

När: måndag 24 januari kl. 18-20, onsdag 2 februari kl. 10-12 eller torsdag 3 februari kl. 18-20

Var: Täljstenen (Ställverket)

Med tanke på rådande restriktioner, anmäl att du kommer till maria.lee@sala.se eller stefan.ekman1@sala.se

Publicerad 2021-11-25

Referensgrupp

Projektet har ett stort fokus på föreningslivet där vi i våras bjöd in till medverkan i en referensgrupp. Vi har haft regelbundna möten sedan april där vi har bollat idéer och diskuterat allt från innehåll i välkomstappen till hur vi bäst når ut, samt specifika planer inför nästa år. Vi vill tacka de representanter som är och har varit med från: Våga mixa det okända, Sala musikråd, Aguélimuseet, ABF, Åkra FC och Nawid.

 

Mer om projektet

Uppdragsbeskrivning

Orient8 sker i samarbete med två andra städer som skiljer sig från Sala kommun geografiskt och befolkningsmässigt. Syftet med skillnaderna är att se om det går att ta fram en modell som kan anpassas i vilken stad som helst i Europa. Mentorskapsmodellen har utvecklats i samarbete med forskningsinstitutet HIVA vid Katolska Universitetet i Leuven, Belgien. Det är sedan upp till oss att anpassa hur vi går tillväga just här i Sala kommun.

Vår kommun är känd för ett mycket aktivt och engagerat föreningsliv. Vi har sedan i våras haft kontakt med många personer och föreningar som har bidragit med synpunkter, förslag och idéer. En del har varit med i vår referensgrupp där vi har diskuterat allt från innehåll i välkomstappen till hur ett första möte mellan mentor och deltagare bör gå till. Vi har även haft möten med diverse ämnesexperter, och tjänstepersoner inom kommunen. Från alla dessa konversationer har vi utvecklat vår Salaspecifika modell.

Målet är att mentorskap tillsammans med en välkomstapp ska underlätta för den som är ny från ett utomeuropeiskt land att komma in i civilsamhället. Det här gör vi tillsammans där vi i Sala kommun har valt att lägga stor vikt på gemensamma intressen. Vidare fokuserar vi på föreningslivet som ju är en del av svensk samhällsstruktur. Här hoppas vi att ett mentorskap kan ske inom redan existerande aktiviteter.

Nu ska vi fram till och med 31 oktober 2022 se om vi kan hitta arbetssätt och metoder som kan leva vidare. Vi vill därför göra allt så praktiskt och enkelt som möjligt, samtidigt som vi har höga mål att nå så många som möjligt. Vi tror att det är just genom att göra det enkelt, där det kan passa in i det vardagliga livet, som vi kan nå ut. Under hösten 2022 utvärderar vi resultaten och hoppas landa i något som kan leva vidare, inklusive Välkomstappen. 

Status

Pågående

Projekttid start

2021-01-11

Projekttid slut

2022-12-31

Tidplan
  1. Registrera Salamentorer - 31 maj 2022
  2. Registrera deltagare - 31 maj 2022
  3. Smart socialt mentorskap - 31 oktober 2022
Projektägare
Projektmedlemmar
Projektdokument
Kontakter