StartProjektESF-projekt Kompetenscentrum
Projekt – Status: Avslutad
Publicerad 2020-11-30
Uppdaterad 2023-01-19 11:06
Sala kommun har tilldelats medel från Europeiska Socialfonden
Projektbild

Sala kommun har tilldelats medel från Europeiska Socialfonden till att driva ett projekt för kompetensutveckling av medarbetare inom Vård och Omsorg, ESF-projekt Kompetenscentrum.

Uppdateringar

Publicerad 2020-12-09

Nyhetsbrev december 2020

Uppdateringsbild

 

 

Mer om projektet

Uppdragsbeskrivning

ESF-projekt Kompetenscentrum ska

  • Kartlägga behovet av kompetensutveckling för medarbetare inom Vård och Omsorg i Sala kommun.

  • Utifrån kompetenskartläggningen utforma Kunskapsblock med utbildningsmoduler.

  • Utforma en flexibel modell för kompetensutveckling.

  • Stötta en implementering av ett arbetsplatslärande inom Vård och Omsorg.

  • Påbörja ett arbete för Kompetenscentrums fortlevnad efter projektets slut.

Projektet har en Styrgrupp bestående av tjänstepersoner och politiskt företrädare.

Status

Avslutad

Projekttid start

2020-10-05

Projekttid slut

2022-09-30

Projektägare
Projektmedlemmar
Kontakter