StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningMiljöprovtagning i Pråmån längs med sträckan från Sala Silvergruva till Ekebydamm.
Trafikmeddelande – Status: Planerad
Publicerad 2024-06-26
Uppdaterad 2024-07-01 13:33
Under perioden 27 juni till 5 juli kommer kompletterande provtagningar att utföras i Pråmån längs med sträckan från Sala Silvergruva fram till Ekebydamm. Detta kan medföra att framkomligheten blir begränsad på gång- och cykelbanan längs med den sträckan. Vi kommer inte att stänga av gång-och cykelbanan.

Plats

Adress: Pråmån, från Sala Silvergruva till Ekebydamm

Gäller

Från och med: 2024-06-27 07:00
Till och med: 2024-07-05 17:00

Orsak

Sedan 2019 bedriver Sala kommun ett projekt för att minska föroreningarna i området vid Sala Silvergruva och Pråmån. Verksamheten som har bedrivits inom gruvområdet har bidragit till föroreningar av tungmetaller som bly, arsenik, kadmium och kvicksilver. Sala kommun har, genom länsstyrelsen, beviljats 150 miljoner kronor i projektmedel av Naturvårdsverket för miljöåtgärder. www.sala.se/miljo.gruvanpraman

Påverkan

I samband med att Sala kommun utför provtagning i Pråmån kan framkomligheten på intilliggande gång- och cykelväg vara begränsad. Gång- och cykelvägen kommer inte att vara avstängd.

Utförare

Kommunen utför arbetet i egen regi.

Kontakt

Sala kommun, Projektet Miljöåtgärder vid Sala Silvergruva och Pråmån
miljo.gruvanpraman@sala.se

Relaterade kategorier