Nyhet
Publicerad 2024-01-15
Uppdaterad 2024-01-15 13:30
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

När vintern blir hård med kyla eller djup snö är vi många som känner medlidande med djuren i naturen. Hur klarar de sig? Behöver de hjälp?

Harar, älg och även kronvilt klarar sig oftast bra. De kan äta det som sticker upp över snön. Det är svårare för rådjuren som är dåligt anpassade till djup snö, särskilt om det är skare. Rådjur klarar inte att smälta grovfibrigt foder så som barr och kvistar och blir snötäcket djupt eller skaren hård blir lämpliga foder ofta svåråtkomliga.

Utfodring

Om man vill kan man utfodra rådjur på sin egen mark. Spannmål, pellets eller annat kraftfoder fungerar bra. Hösilage eller ensilage med hög proteinhalt är också ett utmärkt foder. Det ska vara ensilage med klöver i, och inte bara gräs för det äter inte rådjuren naturligt. Sedan är det bra om ensilaget är fuktigt, för rådjuren behöver vatten.

Tänk på var du placerar foderplatsen. Undvik att fodra i närheten av trafikerade vägar då viltrörelser i området kan leda till olyckor. Det är olämpligt att lägga fodret direkt på marken. Om du lägger foder direkt på marken ska det vara i så pass små mängder att det äts upp inom rimlig tid. Foder som blir över ska tas om hand så att det inte ligger rester kvar som kan bli förorenat och mögligt.

För mer information se Jordbruksverkets webbplats:
Utfodra vilda djur - Jordbruksverket.se

Smittspridning och tillstånd

Kom ihåg att det är förbjudet att lägga ut matrester och över huvud taget processade livsmedel i naturen för att mata djur. Det kan leda till att skadedjur dras till området eller att sjukdomar som till exempel svinpest sprids.

Om du vill lägga ut foder på en annan markägares mark behöver du tillstånd, annars kan det räknas som ett brott mot Jaktlagen. Sala jägargille som arrenderar den kommunala marken utfodrar rådjur på flertalet platser runtom i kommunen.

Kontakt

Anna Winnersjö Edholm, Kommunekolog
0224-74 73 93 byggmiljo@sala.se