Nyhet
Publicerad 2024-01-08
Uppdaterad 2024-02-01 10:59

Nu kan du som bor i länet påverka hur Västmanland ska se ut i framtiden. I början av 2024 genomför regionen en invånardialog för att fånga invånarnas tankar om hur länet ska bli en ännu bättre plats att leva på.

Västmanland ska vara attraktivt så att människor vill leva här, etablera företag och komma på besök. Regionen ansvarar för att det finns en strategi för länets utveckling. Du kan påverka strategin genom att komma till de dialogmöten som anordnas på olika platser i länet. Du kan också svara direkt på två frågor på Region Västmanlands webbplats.

Dialogmöten - tisdag 6 februari i Sala

Välkommen att diskutera länets utveckling! Du kommer att träffa både politiker och tjänstepersoner från regionen samt andra invånare.

  • Tisdag 6 februari, kl 18-20, Folkets hus, Sala
  • Onsdag 21 februari, kl 18-20, Digitalt möte, anmäl dig här

Hela listan över platser för dialogmöte i länet hittar du på Region Västmanlands webbplats.

Den regionala utvecklingsstrategin

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för ett livskraftigt Västmanland 2030 är grunden för utvecklingsarbetet i Västmanland. Den ska stärka hela länets utveckling och hållbara tillväxt. Strategin för 2030 uppdateras och revideras under 2023-2024. Regionen vill få in så mycket synpunkter som möjligt till uppdateringen. Läs mer om strategin.

Kontakt

Region Västmanland, Region Västmanland
021-17 30 00 region@regionvastmanland.se