Nyhet
Publicerad 2023-11-10
Uppdaterad 2023-11-10 14:55

Just nu är det höga flöden i diken, bäckar och mindre åar på grund av snösmältning och regn i kombination med redan blöt mark.

Tidigare snösmältning och fortsatt regn i kombination med blöt mark leder till höga flöden i diken, bäckar och mindre åar. Även några av de större åarna kan ha höga flöden i kommunen.

För gruvans vattensystem är det också höga flöden men vi har kontroll på vattennivåerna, som fortfarande är under dämningsgräns. Vi genomför utökad övervakning av flöden och dammar.

Om nivåerna fortsätter stiga har Sala kommun ytterligare resurser att sätta in i form av beredskap och utrustning.

Kontakt

Michael Nilsson, Utredningsingenjör
0224-74 75 73 michael.nilsson@sala.se