StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningSala kommun pausar inköp från företag som svartlistats av Ukraina
Nyhet
Publicerad 2023-06-27
Uppdaterad 2023-06-27 11:09

Sala kommun väljer att pausa inköp och försäljning av produkter som svartlistats av Ukraina. Det är ett led i kommunens inriktning att stödja Ukraina.

Sala kommuns beslut om att pausa inköp och försäljning av produkter som svartlistats av Ukraina fattades i kommunstyrelsens ledningsutskott den 21 juni. Samtliga politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige står bakom beslutet.

Uttalande från kommunstyrelsens ledningsutskott

Flera svenska företag och myndigheter väljer nu att pausa inköp och försäljning av produkter från Mondelez. Företaget finns på Ukrainas svarta lista över företag som har fabriker och försäljning i Ryssland. Enligt ukrainska myndigheter betalade bolaget mer än en halv miljard kronor i skatt till ryska staten under förra året. Ytterligare företag har svartlistats på grund av sin verksamhet kopplad mot Ryssland, såsom till exempel Nestlé. Redan inköpta produkter kommer inte att slängas eller kasseras eftersom det inte är bra ut ett hållbarhetsperspektiv.

EU har infört sanktioner som innebär att ryska medborgare och företag inte längre får delta i upphandlingar i EU. Sala kommun utökar nu tillämpningen av sanktionerna vilket innebär att kommunen i ännu större utsträckning motverkar att skattemedel hamnar hos aktörer som direkt eller indirekt finansierar kriget.

Vi har tidigare tagit beslut i kommunstyrelsen om att stötta Ukraina i både ord och handling och man kan göra det på olika sätt. Att pausa inköp av varor från företag som svartlistats av Ukraina är ett exempel på åtgärd och är en viktig markering.

Sala kommun kommer att följa utvecklingen och pausar inköp så länge företag är svartlistade av Ukraina.

Bakom uttalandet står:

  • Amanda Lindblad (S)
  • Anders Wigelsbo (C)
  • Erik Hamrin (M)
  • Johanna Ritvadotter (V)
  • Ingela Kilholm Lindström (MP)
  • Magnus Edman (SD)
  • Hanna Westman (SBÄ)
  • Magnus Holm (KD)
  • Mona Johansson (L).

Du kan läsa hela beslutet i protokollet från kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde 2023-06-21.

Kontakt

Amanda Lindblad (S), kommunalråd
0224-74 71 00 amanda.lindblad@sala.se
Anders Wigelsbo (C), ordförande
0224-74 71 01 anders.wigelsbo@sala.se
Erik Hamrin (M), oppositionsråd
0224-74 71 02 Erik.Hamrin@sala.se