StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningRegionen och Västmanlands kommuner vinnare av Årets brobyggare 2023
Nyhet
Publicerad 2023-04-21
Uppdaterad 2023-04-21 14:12

Tack vare användningen av ett gemensamt journalsystem har regionen och kommunerna kunnat överbrygga problematiken med journaluppgifter i olika vårdinstanser.

Region Västmanland tillsammans med Västmanlands tio kommuner har tilldelats utmärkelsen Årets brobyggare 2023 av Dagens Medicin och Dagens Samhälle vid årets upplaga av mötesplatsen för hälso- och sjukvård, Vårdarenan.

Införandet av ett gemensamt journalsystem innebär att personalen från alla instanser av vården inom regionen och kommunerna snabbt kan få en helhetsbild om patienternas situation, oavsett var i vården de befinner sig. Det blir ett slut på faxandet av och ringandet om olika uppgifter, säger projektledare i regionen Sara Segerstedt.

Motiveringen till utmärkelsen löd:

För att med mod och ganska enkla medel ha överbryggat kommunikation mellan organisationsdelar och huvudmän – med stor patientnytta som effekt. De har visat att det går att skapa en sammanhållen journal med direktåtkomst för alla huvudmän. En förebild som förtjänar att spridas brett.

Förutom blommor och diplom så tilldelades projektet en vinstcheck på 30 000kr.

Kontakt

Elin Järn, Kompetenssamordnare
0224749058 Elin.Jarn@sala.se