StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningÖverenskommelse för samverkan mellan Sala kommun och polisen
Nyhet
Publicerad 2023-02-17
Uppdaterad 2023-02-17 16:18

Sala kommun och polisen har den 17 februari 2023 tecknat en samverkansöverenskommelse för hur vi tillsammans ska arbeta framåt.

Överenskommelsen ska ligga till grund för den samverkan som sker mellan polisen och Sala kommun. Både Sala kommun och Polisen förbinder sig att jobba tillsammans enligt avtalet, som i arbetet framåt kommer att utmynna i en rad olika aktiviteter och insatser.

– Det här är grunden för hur vi som kommun och polisen åtar oss att arbeta tillsammans med vår samverkan framöver, det är ett viktigt första steg, säger Amanda Lindblad, kommunstyrelsens ordförande, Sala kommun.

Nästa steg i processen är att tillsammans utforma medborgarlöften, och dessa ska tas fram innan sommaren 2023.

Överenskommelsen gäller från och med 17 februari 2023.

Amanda Lindblad signerar överenskommelsen. David Birgestad och Henrik Keventer från polisen sitter bredvid.
Amanda Lindblad signerar överenskommelsen.

 

Kontakt

Amanda Lindblad (S), kommunalråd
0224-74 71 00 amanda.lindblad@sala.se
Daniel Holmvin, Kommundirektör
0224-74 70 00 (växel) daniel.holmvin@sala.se

Relaterade kategorier