StartNyheter - listningVafabMiljö ansvarar för slamtömningen
Servicemeddelande
Publicerad 2022-06-07
Uppdaterad 2022-06-07 14:06

VafabMiljö ansvarar för tömningen av enskilda avlopp i Sala kommun. Avloppsanläggningar töms minst en gång per år av deras entreprenör och du faktureras i efterhand. Behöver du inte slamtömning varje år? Då kan du söka dispens för det.

Sen den 1 april 2022 ansvarar VafabMiljö för tömningen av enskilda avlopp i Sala kommun.

Ansök om förlängt slamtömningsintervall

Har du en bostad som du inte nyttjar regelbundet och därför inte behöver tömma anläggningen lika ofta? Då kan du kan ansöka om att förlänga intervallet mellan dina slamtömningar.

Förlängt slamtömningsintervall - Ansökan

Om din anläggning kräver speciella tömningsanvisningar, tänk på att anvisningarna ska finnas tillgängliga på plats, så att chauffören kan tömma på ett korrekt sätt.

Uppdatera dina uppgifter hos VafabMiljö

För att VafabMiljö ska kunna nå dig, gå gärna in och uppdatera dina uppgifter på vafabmiljo.se.

Kontakta VafabMiljö

Om du behöver boka en extra tömning eller om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till VafabMiljö.

Du kan kontakta VafabMiljö på följande sätt:

För att läsa mer om hur slamtömningen fungerar, besök gärna VafabMiljös webbplats.

Obs! Du som fastighetsägare – kom ihåg att informera dina hyresgäster som berörs av förändringen.

Akut tömning av enskilda avlopp

Är du i behov av att tömma ditt enskilda avlopp under kvällar och helger kontaktar du entreprenören Swoosh på deras journummer 021-421 11 50.

Kontakt

VafabMiljö Kommunalförbund, VafabMiljö kundservice
021-39 35 00 kundservice@vafabmiljo.se