Nyhet
Publicerad 2022-05-18
Uppdaterad 2022-05-18 16:13

Nu kan du läsa en kortare och sammanfattande version av årsredovisningen.

Varje år gör Sala kommun en årsredovisning som omfattar hela kommunkoncernen. För att på ett enkelt och lättöverskådligt sätt kunna dela med oss av årsredovisningen har en kortversion tagits fram. I den kan du bland annat läsa om vad kommunen har använt skattepengarna till under året och få en tillbakablick på några av de händelser och aktiviteter som ägde rum 2021.

Kortversionen omfattar endast kommunens del av årsredovisningen.

Årsredovisningen i sin helhet

Du hittar årsredovisningen i sin helhet samt tidigare årsredovisningar på sidan om uppföljning och rapporter.

Relaterade tjänster

Relaterade kategorier