StartUppföljning och rapporter
Informationstjänst
Publicerad 2017-01-27
Uppdaterad 2018-09-28 12:32

Uppföljningen av kommunens ekonomi består av ett flertal rapporter och prognoser som framställs löpande under ett verksamhetsår.

Rapporter och prognoser

Årsredovisning, delårsrapport och månadsuppföljning

  • Årsredovisningen innehåller kommunens samlade uppföljning av mål, verksamhet och ekonomi för hela året. 
  • Delårsrapporten har samma utformning som årsbokslutet men är något förenklad. Resultatet avser januari tom sista augusti. Delårsrapporten innehåller även en årsprognos samt en avstämning av målen.  
  • Månadsuppföljningen är en månadsvis rapport med årsprognos som löpande visar det ekonomiska utfallet under året.

Dokument


Relaterade kategorier