Nyhet
Publicerad 2022-03-24
Uppdaterad 2022-05-31 10:28
Sala kommun, Gata

I år beräknas sandupptagningen påbörjas vecka 15 och vara klart i slutet av maj. Hur lång tid det tar beror bland annat på vädret. Vid regn kan vi inte ta upp grus.

Vid sandupptagning prioriteras gång- och cykelvägar, de centrala delarna av staden samt de vägar som är mest trafikerade. I övrigt sker sandupptagningen utifrån en turordning som växlas årsvis för att få en rättvis fördelning. 

Tänk på att hålla säkerhetsavstånd till personal och arbetsfordon och på att du ibland kan behöva vänta eller välja en annan väg medan arbetet pågår! 

Sandupptagning försenad!
På grund av det rikliga snöfallet den 8-9 april och mängden sand som ligger på våra gator kommer ursprungligt tidsschema (se nedan) för sandupptagning att förskjutas med ca 21 dagar.

Sandupptagning 2022

Tiderna är preliminära och kommer att uppdateras under tidens gång.

 • IINNERSTAN - v.15, 11/4-14/4
 • NORRBERG, FRIDHEM - v.16, 19/4-20/4
 • MAMRE, NYBO - v.16, 19/4-21/4
 • STAMPAREN, LASARETTET - v.16, 20/4-22/4
 • ÅKRA, VÄSTERMALM - v.16, 21/4-22/4
 • KVARTSEN, GLIMMERN, JOHANNESBERGSGATAN - v.16, 21/4-22/4
 • PERSDAL, GÄRDESTA, ASPEN, FLÄDERN - v.17, 25/4-26/4
 • SKUGGAN 1, 2, 3 - v.17, 26/4-28/4
 • DALHEM, PARKEN, LÄRKAN - v.17, 27/4-29/4
 • MÅNSOLSVÄGEN, JOHANNISBÄCK - v.17, 26/4-29/4
 • STAMPERS - v.18, 2/5-3/5
 • HAGABERG, ÅSHAGEN, GRAVHAGEN - v.18, 3/5-4/5
 • TURBO, JAKOBSBERG, JAKOBSDAL - v.18, 3/5-5/5
 • VASASTADEN, NYÅKER - v.18, 5/5-6/5
 • KUNGSÄNGEN - v.19, 9/5-10/5
 • ÄNGSHAGEN, EMMYLUND, GYMNASIEGATAN - v.19, 10/5-11/5
 • KILA - v.19, 11/5-12/5
 • SÄTRABRUNN - v.19, 11/5-12/5
 • SALBOHED - v.19, 12/5-13/5
 • VÄSTERFÄRNEBO - v.19, 12/5-13/5
 • HEDÅKER - v.20, 16/5-17/5
 • BRODDBO - v.20, 16/5-17/5
 • MÖKLINTA - v.20, 16/5-17/5
 • SALADAMM - v.20, 17/5-18/5
 • RANSTA - v.20, 18/5-20/5
 • KUMLA - v.20, 19/5-20/5

Om sandupptagning 

Varje vår tar vi bort grus och sand som använts för att minska halkan på gator, gång- och cykelvägar under vintern.

För att sandupptagningen ska börja måste all snö och is vara borta från gator, cykelvägar och angränsade gräsytor. Dessutom bör temperaturen hålla sig över noll grader för att minska risken för frosthalka. Att även angränsade gräsytor måste vara snö- och isfria beror på att de städas samtidigt som sandupptagningen. 

Metod och utrustning 

För att gatusopningen ska damma så lite som möjligt kör en vattenbil före arbetslagen för att binda dammet när det sopas upp. Varje arbetslag använder en så kallad pensel, en sopvals och en lastbilsdragen upptagare, arbetstiden för lastbilen med upptagaren är kl. 05-21. En mindre traktordragen upptagare används där inte den stora upptagaren kommer fram samt en liten maskin för trottoarer. 

Totalt är det mellan 5 000 och 7 000 ton grus som ska sopas upp.

Tänk på att hålla säkerhetsavstånd till personal och arbetsfordon och på att du ibland kan behöva vänta eller välja en annan väg medan arbetet pågår! 

Kontakt

Tony Jigehamn, Planeringsingenjör
0224-74 75 06 tony.jigehamn@sala.se

Relaterade kategorier