StartSäkerhetsläget i vår omvärldSala kommun står enade med Ukraina
Nyhet
Publicerad 2022-02-24
Uppdaterad 2023-02-01 13:11

Anders Wigelsbo, kommunstyrelsens ordförande, kommenterar den pågående situationen i Ukraina.

Sala kommun visar solidaritet med Ukrainas folk och uttrycker vårt stöd för ett demokratiskt Ukraina. Vi tar avstånd från den aggression som Rysslands invasion av Ukraina innebär.

Anders Wigelsbo, kommunstyrelsens ordförande, kommenterar situationen:

Vi kan aldrig tillåta den här sortens aggression, där en regim ger sig själv rätten att underkänna en demokratisk stats existensberättigande.

Han fortsätter med att berätta hur Sala kommun arbetar kring situationen:

Kommunen är inte oförberedd. Vi har planerat för att den här händelsen skulle kunna inträffa sedan några veckor. Vi arbetar nu tillsammans med andra myndigheter, till exempel kommunerna och länsstyrelsen i vårt län, för att förbereda oss för de konsekvenser som kan komma att drabba oss.

Film där Anders Wigelsbo kommenterar situationen

 

 

Sala kommun följer utvecklingen av händelsen. Vi deltar aktivt i de informationsmöten som hålls i länet, där bland andra kommunerna i Västmanland och Länsstyrelsen i Västmanland också deltar.

Kontakt

Daniel Holmvin, Kommundirektör
0224-74 70 00 (växel) daniel.holmvin@sala.se
Anders Wigelsbo (C), ordförande
0224-74 71 01 anders.wigelsbo@sala.se

Relaterade kategorier