StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningVad tycker de äldre om äldreomsorgen?
Nyhet
Publicerad 2022-01-17
Uppdaterad 2022-01-17 09:08

Socialstyrelsen genomför nu sin undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten på äldreomsorgen. Från och med mitten av januari skickas en enkät ut med posten till alla som är över 65 år och har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende.

Undersökningen är rikstäckande och genomförs av Indikator (Institutet för kvalitetsindikatorer) på uppdrag av Socialstyrelsen. Enkäten skickas med post till alla i Sverige som är över 65 år och har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende. Enkäterna börjar skickas ut i mitten av januari 2022.

Undersökningen är en viktig uppföljning för verksamheterna inom Sala kommuns äldreomsorg och används i förlängningen som ett underlag för att förbättra välfärden i kommunen.

2020 års resultat

Undersökningen genomfördes förra gången 2020. Resultaten visade då överlag att äldre som bor i särskilt boende eller har hemtjänst i Sala kommun upplever att äldreomsorgen är bra.

På socialstyrelsen.se kan du läsa resultaten från undersökningen 2018-2020:

Om undersökningen: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022

  • Enkäterna skickas ut från och med mitten av januari 2022.
  • Sista dagen att svara på enkäten är den 20 mars 2022.
  • Det går att svara på enkäten via post eller via internet. Inloggningsuppgifter samt koden för att kunna svara via internet finns i postenkäten.
  • Resultaten publiceras på Socialstyrelsens webbplats preliminärt i slutet av juni 2022. De kommer dels att finnas i form av Excelfiler, dels i form av Powerpointpresentationer. 

Från och med mitten av januari 2022 får cirka 220 000 äldre personer en enkät med posten till sin folkbokföringsadress. Enkäten skickas till personer som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende. Den innehåller frågor om vad man tycker om sin äldreomsorg.

Syftet med undersökningen är att ge enskilda äldre personer möjlighet att göra sin röst hörd. Resultatet ger kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån de äldre personernas perspektiv. Därmed kan utfallet av insatserna jämföras, utvärderas och utvecklas i linje med vad de som tar emot äldreomsorgen tycker är bra respektive dåligt. Det blir en viktig signal till ansvariga politiker och tjänstemän.

Kontakt

Tina Hultman, Kvalitetsutvecklare
0224-74 90 09 tina.hultman@sala.se

Socialstyrelsen
075-247 30 00 aldreundersokning@socialstyrelsen.se

Relaterade tjänster