Nyhet
Publicerad 2021-09-16
Uppdaterad 2021-10-11 09:42

Under hösten 2021 leder Sala kommun projektet med att utveckla ett platsvarumärke för vårt geografiska område. Det ska klargöra Sala som plats och stärka kommunens attraktivitet för inflyttare, besökare och företagsetableringar.

En gemensam bild för att stärka Sala

Det nya gemensamma platsvarumärket för Sala ska underlätta för både företag, föreningsliv och kommunen att kommunicera Sala på ett samordnat och effektivt sätt. Det blir platsens identitet. Platsvarumärket ägs av alla som berättar om den gemensamma platsen.

 – I dag berättar vi om Sala som plats på många olika sätt. Därför finns det ett behov av att ha en gemensam identitet att samlas kring. Arbetet med varumärket kommer att underlätta för alla aktörer som vill kommunicera om Sala. Bilden av Sala förstärks när alla jobbar tillsammans med samma budskap, säger Carina Eriksson, näringslivsutvecklare på Sala kommun och projektledare för arbetet.

Under oktober kommer workshops att arrangeras med representanter från näringslivet, föreningslivet, civilsamhället och Sala kommun. På så sätt formas idén om Sala som varumärke i bred samverkan. Resultatet ska vara klart i december 2021.

Arbetet leds av Carina Eriksson som är näringslivsutvecklare på Sala kommun, med stöd av en projektgrupp. Till hjälp finns också en anlitad processledare, Per Ekman på företaget Tendensor.

Hjälp oss att forma bilden av Sala

En del av arbetet är att lyssna till vad du som invånare är stolt över i Sala kommun. Genom att svara på enkäten bidrar du till att forma det kommande platsvarumärket.

Delta i enkäten om platsen Sala

 

Kontakt

Åsa Stanaway, Näringslivsutvecklare
0224-74 76 05 asa.stanaway@sala.se

Tendensor, Per Ekman, Processledare
per.ekman@tendensor.se