Nyhet
Publicerad 2021-08-30
Uppdaterad 2021-09-02 08:15

Inför stadens 400-årsjubileum 2024 ska Stora torget i Sala renoveras. Nu kan du lämna in dina synpunkter om torgets framtida utformning.

Målet är att få ett mer livfullt centrum där torget är en central mötesplats. Torget blir en plats där tillgänglighet, kulturhistoria och attraktivitet flätas samman i ett framtidsanpassat torg.

Nu öppnar projektet upp en idélåda där du som medborgare har möjlighet att lämna in idéer och tankar om torgets framtida utformning. Projektgruppen kommer sedan bearbeta alla förslag och jobba vidare med ett realistiskt genomförbart förslag inom given budget och de krav som finns på kulturmiljö och så vidare.

Du kan svara på enkäten via webbformuläret eller via ett fysiskt formulär som du hittar i kommunhusets reception och på Stadsbiblioteket.
Vi vill ha ditt svar senast 19 september 2021.

Lämna dina synpunkter om Stora torget - webbformulär

Kontakt

Kristin Hedman, Stadsträdgårdsmästare
0224-74 75 70 kristin.hedman@sala.se