Nyhet
Publicerad 2021-06-09
Uppdaterad 2021-06-09 15:15

Sala kommun – ett hållbart och tryggt samhälle med livskvalitet och växtkraft.

En ny vision för Sala kommun antogs under kommunfullmäktigemötet 26 april.

Visionen tillhör alla som bor och verkar i Sala kommun och beskriver ett önskat framtida tillstånd. Den ger oss en gemensam riktning.

Läs mer

Visionsdokumentet i sin helhet, Vision och målområden 

Folder om Sala kommuns vision och målområden

Relaterade tjänster