StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningSmittspridningen ökar i Västmanlands län och Sala kommun
Nyhet
Publicerad 2021-05-12
Uppdaterad 2021-05-17 10:11

Smittspridningen i Västmanlands län och Sala kommun har den senaste veckan återigen ökat kraftigt. Alla behöver göra sitt yttersta för att begränsa spridningen.

Smittspridningen har framför allt ökat bland personer i åldersgruppen övre tonåren.

Hjälp till att minska smittspridningen

  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk.
  • Avstå från sociala sammanhang med större antal deltagare.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
  • Avstå från onödiga resor.

Följ nationella och regionala rekommendationer

Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Lägesbild kring smittspridningen

Region Västmanland presenterar en uppdaterad lägesbild om smittspridningen för hela länet på sin webbplats. Där finns siffror om antal sjukdomsfall, dödsfall, vårdplatser, provtagningar och vaccinerade. Region Västmanland redovisar även statistik om smittade och avlidna per kommun.

Region Västmanlands lägesbild (regionsvastmanland.se)

Mer kring covid-19 på sala.se

Information om coronaviruset

Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd och påverkan på kommunens verksamheter

Kontakt

Folkhälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten
010-205 20 00 info@folkhalsomyndigheten.se
Region Västmanland, Region Västmanland
021-17 30 00 region@regionvastmanland.se