StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningSala kommun får bidrag för utveckling av stigcykling
Nyhet
Publicerad 2020-05-26
Uppdaterad 2024-01-05 08:32

Sala kommun har fått 52 900 kronor i så kallat LONA-bidrag från Länsstyrelsen. Syftet med bidraget är att stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang.

Det nu beviljade LONA projektet har som syfte att identifiera nya leder i Sala kommun för att berika det lokala friluftslivet. Att möjliggöra fler friluftsaktiviteter för Salas invånare gör även att utbudet av “hemester”-upplevelser ökar. Bidraget på 52 900 kronor ska läggas på en inventering över vilka leder som finns i kommunen och hur man kan anpassa och säkerställa att de går att nyttja både som fotgängare och cyklist. Man kommer främst att titta på Hälleskogsbrännan, Gruvdammsrundan, Annedal, Sala till Sätra brunn samt Stråbruket. Inventeringen ska vara färdigställd senast i slutet av 2020.

Tidigare har Sala kommun mottagit LONA-stöd för utvecklandet av Knektleden som finns i området kring Sala Silvergruva. Det är en uppskattad led som används av Salabor såväl som besökare utifrån. En helgdag så är det en jämn ström av besökare som väljer att cykla den unika leden som kombinerar naturupplevelsen med det gruvhistoriska landskapet. Man ser ofta besökare som väljer att vandra eller springa samma led, vilket är uppskattat. En av utmaningarna med citynära ledområden är att många användare ska samsas. 

Lokala naturvårdssatsningen – LONA-bidraget 

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Via LONA finns möjlighet att få upp till 50 procent i bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa.
 

Kontakt

Daniel Watkinson, Fritidsutvecklare
0224-74 78 30 daniel.watkinson@sala.se