StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningSå arbetar Sala kommuns äldreomsorg med Covid-19
Nyhet
Publicerad 2020-05-12
Uppdaterad 2020-05-12 15:21

Coronapandemin har stor påverkan både globalt och lokalt.

Besöksförbud och stängda träffpunkter

Sala kommun införde redan den 11 mars besöksförbud på äldreboenden och andra motsvarande verksamheter när Folkhälsomyndigheten bedömde risken för allmän smittspridning av coronavirus som mycket hög i Sverige. Samtidigt stängde kommunala träffpunkter för att minska smittorisken av coronaviruset.

Arbetet inom äldreomsorgen

Medarbetarna i äldreomsorgen har stor erfarenhet av att hantera smitta. Varje år hanteras influensor och andra virussjukdomar av verksamheten. Genom tidigare erfarenheter av virussjukdomar kunde verksamheterna vidta många viktiga åtgärder för att hantera covid-19 i ett tidigt skede.

”Vi var förberedda och tog fram pandemiplaner, riskbedömningar och prioritering av arbetsuppgifter samtidigt som intensiva utbildningsinsatser i hygien och hur man hanterar skyddsutrustning utfördes. Ingen som inte varit med om något liknande kan förstå vad vi gått igenom och går igenom nu.” – Maria Ekelund Dannert, Verksamhetschef

Ett nära samarbete med regionens smittskydd inleddes tidigt. Där smittskydd varit på plats i verksamheten och stöttat och instruerat medarbetarna i hur man ska arbeta.

Undersköterskor och sjuksköterskor har ställt om från äldreomsorg enligt Socialtjänstlagen till infektionssjukvård, så som den utförs på en sjukhusavdelning med specialistutbildad personal. Läkare från Region Västmanland ansvarar för medicinska bedömningar och vårdnivå.

Skyddsutrustning är något som verksamheten ser som absolut avgörande. Den skyddsutrustning som används håller högre skyddsnivå än det som Folkhälsomyndigheten rekommenderar och visir har använts i all vårdnära arbete redan innan det rekommenderades.

”Det är helt avgörande att våra medarbetare känner sig trygga och har den utrustning som behövs för att kunna utföra sitt oerhört viktiga och värdefulla arbete.” – Maria Ekelund Dannert, Verksamhetschef

Äldreboenden drabbade

Sverige har en konstaterad allmän smittspridning av coronaviruset. Därför är det väntat att vi har bekräftat smittade personer även i vår kommun. Men det gör det inte mindre olyckligt och tragiskt. På Sala kommuns äldreboenden finns till den 11 maj, 33 smittade av totalt 262 brukare, antalet tillfrisknade ökar och är nu 13 personer, 20 personer har avlidit. Antal smittade medarbetare vid samma tidpunkt är 21 personer av ca 400 medarbetare.

Verksamheten har en direktkontakt med anhöriga till brukarna som behöver ta prov och kring resultatet av provtagningarna. Dialogen med de berörda är prioriterad och verksamheterna arbetar nogsamt med att hålla kontakt med anhöriga.

Region Västmanland rapporterar antal sjukdomsfall, dödsfall, vårdplatser och provtagningar men även statistik om smittade och avlidna per kommun.

https://regionvastmanland.se/uppdateringar-fran-region-vastmanland-om-covid-19/lagesbild/

Fantastiska medarbetare

”Medarbetarna har varit fantastiska, alla typer av medarbetare som undersköterskor och sjuksköterskor. Rehabpersonalen har släppt sina arbetsuppgifter och arbetat i vården. Chefer har arbetat från morgon till kväll, ofta sju dagar i veckan och varit konstant tillgängliga. Sammantaget gör alla medarbetare ett storartat arbete i en mycket svår situation.” – Maria Ekelund Dannert, Verksamhetschef

Verksamheten har fullt fokus på att vårda brukare som drabbats och skydda övriga boende och personal.

Kontakt

Elisabet Pettersson (C), Ordförande i vård- och omsorgsnämnden

Ingrid Strandman, Socialchef

Maria Ekelund Dannert, Verksamhetschef