StartMaria Ekelund Dannert, Verksamhetschef
Kontaktperson

Maria Ekelund Dannert, Verksamhetschef

Publicerad 2016-09-06
Uppdaterad 2020-08-17 13:20

Ärenden

Särskilt boende för äldre, hemsjukvård, rehabteamet, sjuksköterskor äldreomsorg samt Bemanningsenheten inom vård och omsorg.

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Telefon: 0224-74 90 06
Fax: 0224-192 98
E-post: maria.ekelunddannert@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala