StartElisabet Pettersson (C), förtroendevald
Kontaktperson

Elisabet Pettersson (C), förtroendevald

Publicerad 2017-09-15
Uppdaterad 2019-01-15 16:25

Ärenden

Ledamot i kommunfullmäktige. Ledamot i kommunstyrelsen. Ordförande i valnämnden. Ordförande i vård- och omsorgsnämnden. Ordförande i Individnämnden. Vigselförrättare.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 90 46
Fax: 0224-188 50
E-post: elisabet.pettersson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA