StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningKungsängsgymnasiet med i europeiskt jämställdhetsprojekt
Nyhet
Publicerad 2020-01-13
Uppdaterad 2020-01-13 14:46

Hur står det egentligen till med jämställdheten i andra EU-länder, jämfört med i Sverige? Det tar elever och lärare på Kungsängsgymnasiet i Sala reda på i ett utbyte med skolor i Frankrike, Italien, Ungern och Belgien.

För en tid sedan besökte tolv elever och tre lärare från Kungsängsgymnasiet en skola i Ungern som är med i det här projektet. De stannade i en vecka och var ute i samhället och intervjuade ungrare om genusfrågor och jämställdhet.

- Man kan se stora skillnader i genusfrågor mellan Sverige och Ungern. Vi ligger långt före när det gäller jämställdheten, berättar Linda Westerlund, en av eleverna som var med på resan.

- I Ungern får till exempel den nyblivna pappan bara tre dagars sammanlagd föräldraledighet i samband med förlossningen. Efter det får han ingen mer föräldraledighet medan mamman får två år, säger Linda Westerlund.

- Ja, i Ungern pratar man dessutom om just ”mammaledighet”, inte om ”föräldraledighet”, förklarar läraren Barbro Eklund. Hon är programansvarig på barn- och fritidsprogrammet på Kungsängsgymnasiet, samt koordinator för det här projektet där 120 elever och 6 lärare på barn- och fritidsprogrammet samt samhällsprogrammet deltar.

Mind the Gap heter projektet som är en del av EU:s program Erasmus för utbyte i medlemsländerna inom bland annat utbildning. Kungsängsgymnasiet är den enda svenska skolan som deltar i Mind the Gap. Två franska skolor, samt en vardera från Ungern, Belgien och Italien är också med.

- För ett år sedan kom elever och lärare från en fransk och en belgisk skola hit till Sala och stannade hos oss i en vecka. De eleverna och våra elever från Kungsängsgymnasiet bildade grupper som besökte varsin arbetsplats och intervjuade chefer och anställda om jämställdhetsplaner och jämställdhetsarbetet där, berättar Barbro Eklund.

Metso, Ica Åkrahallen och Jakobsbergsgården var de arbetsplatser som fick besök av eleverna. När lärare och elever från Kungsängsgymnasiet besökte Ungern nyligen så genomfördes liknande intervjuer ute på olika arbetsplatser.

- När vi har arbetat med det här projektet så har det blivit tydligt för oss att Sverige ligger långt framme i jämställdhetsarbetet jämfört med andra europeiska länder. Deltagarna från de andra länderna i projektet fascineras av att vi i Sverige har så mycket om jämställdhet i lagstiftningen, säger Barbro Eklund.

I Ungern kunde man se flera konkreta och praktiska skillnader jämfört med Sverige, när det gäller jämställdheten.

- Där finns det till exempel skötbord bara på damtoaletterna. Sådana finns inte på herrtoaletterna.

- Vi besökte även ett företag i Ungern där de tyckte att de hade kommit långt med jämställdhetsarbetet. De berättade stolt att de istället för handikapparkeringar hade graviditetsparkeringar. Det betraktade de som ett steg framåt, medan vi mer ser det som ett steg bakåt. För det är ju inte en funktionsnedsättning att vara gravid.

- Vi träffade också en kvinnlig politiker i det ungerska parlamentet som berättade om svårigheterna att vara just kvinna i politiken, när männen ofta pratar över ens huvud, säger Barbro Eklund.

Elevernas arbete i Mind the Gap-projektet har kontinuerligt redovisats i bloggar och i filmer på Youtube. I Kungsängsgymnasiet har även en anslagstavla monterats utanför cafeterian, där klipp och annan information om jämställdhetsfrågorna hela tiden sätts upp.

Portättbild på Barbro Eklund.

Läraren Barbro Eklund ansvarar för Kungsängsgymnasiets medverkan i det europeiska jämställdhetsprojektet Mind the Gap.

Linda Westerlund sitter vid ett bort och äter mat.

Eleven Linda Westerlund var med när Kungsängsgymnasiet nyligen besökte Ungern för att ta tempen på det landets jämställdhetsutveckling.

Erasmus är en förkortning av European Region Action Scheme for the Mobility of University Students.

Det är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott.

Erasmus är tänkt att fungera som ett verktyg för att stärka tillväxten och sysselsättningen samt främja social rättvisa och inkludering och därigenom bidra till EU:s utbildningsstrategi ”Utbildning 2020”.

Här i Sverige är det Universitets- och högskolerådet, UHR, som samordnar utbildningsdelen i programmet.

 

Kontakt

Kungsängsgymnasiet, Linda Westerlund, Ordförande i elevrådet
070-633 07 94 linda.westerlund@skola.sala.se
Kungsängsgymnasiet, Barbro Eklund, Programansvarig för Barn- och fritidsprogrammet
073-517 50 57 barbro.eklund@skola.sala.se