StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningHjalmars ek blir beskuren och stabiliserad
Nyhet
Publicerad 2019-11-18
Uppdaterad 2019-11-18 09:02

Den 20-21 november stängs Måns-Olsvägen av för motortrafik, eftersom en stor ek intill vägen då ska beskäras och stabiliseras.

Gång- och cykelbanan vid Måns-Olsvägen kommer däremot att vara framkomlig, men med trafikvakter.

Intill Måns-Olsvägen, mellan Skogshyddsvägen och Tallstigen, står en gammal ek, även kallad ”Hjalmars ek”. Vid den senaste vitalitetsbedömningen av trädet framkom att eken är i dåligt skick och utgör en fara för förbipasserande.

Sala kommun har noga övervägt olika alternativ för att kunna bevara eken, då gamla träd i dag är en bristvara i landskapet.

Just gamla ekar hyser ofta höga biologiska värden. De utgör boplats åt en otrolig mängd arter, i många fall flera hundra arter. På just den här eken finns i dagsläget till exempel den rödlistade svampen rutskinn.

Men stammen har börjat ruttna inifrån och i håligheten kommer mulm så småningom att bildas. Mulm är en slags kompost skapad av bland annat murken ved och som hyser massor av hotade och sällsynta skalbaggsarter.

För att kunna bevara trädet utan att tumma på säkerheten i den omgivande miljön krävs vissa åtgärder som utförs av arborister.

Det handlar om att beskära eken så att känsliga delar avlastas och det kommer även att göras stabilisering av kronan med hjälp av specialrep. Kronans omfång minskas där det behövs.

Dessa åtgärder minskar trädets vikt, dess vindfång och dess känslighet för vikter av lövverk, vatten och snö. Risken för avbrutna stammar eller grenar minskar rejält.

Beskärningen sker på ett sätt som låter trädet behålla sin naturliga form och åtgärderna bygger på arbetsmetoder som är vedertagna i trädvårdsbranschen.

Kronstabilisering är en kostsam åtgärd och det såg länge ut som att det bara skulle bli en högstubbe kvar, då kommunen saknade pengar för just en kronstabilisering. Men olika möjligheter för finansiering har undersökts och till slut fick kommunen ett positivt svar från Jöns och Alvida Åkermans fond som kan bistå med de pengar som behövs.

Anledningen till att eken fått namnet ”Hjalmars ek” är att den var omtvistad redan på 1980-talet. Kommunen skulle då anlägga cykelbanan som går intill Måns-Olsvägen. För att göra det möjligt behövde kommunen göra intrång på privat mark, bland annat på Hjalmar Anderssons fädernegård där eken stod som gårdens vårdträd.

Detta motsatte sig Hjalmar som ville ha trädet kvar inom sitt område. Eken hamnade till slut ändå i kommunens ägo. Eftersom det finns en historia kring eken är det glädjande att kommande trädvårdsåtgärder förhoppningsvis kan låta historien leva vidare, liksom trädet. 

Hjalmars ek i sommarskrud.
Hjalmars ek i sommarskrud.
Hjalmars ek i ”vinterkläder”.
Hjalmars ek i ”vinterkläder”.

Kontakt

Kristin Hedman, Stadsträdgårdsmästare
0224-74 75 70 kristin.hedman@sala.se