StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningUtökat samarbete mellan Räddningstjänsten Sala-Heby och Region Västmanland
Nyhet
Publicerad 2019-10-29
Uppdaterad 2019-10-29 08:56

När du ringt efter ambulans kanske det dyker upp en IVPA-enhet (i väntan på ambulans) innan ambulansen kommer fram. Detta för att vinna tid och rädda fler liv.

Snabbare på plats

Ibland finns inte hjälpen så nära som man skulle önska. Det är därför Räddningstjänsten Sala-Heby och Region Västmanland har utökat sitt samarbete kring IVPA, I Väntan På Ambulans. När närmaste ambulans är långt borta skickar SVLC (sjukvårdens larmcentral) en IVPA-enhet via räddningstjänsten, eftersom den kommunala räddningstjänsten oftare har kortare väg till den drabbade. På det viset kan man spara mycket tid och rädda fler liv.

Hittills har IVPA-uppdrag inneburit att räddningstjänsten gjort utryckningar vid hjärt- och andningsstillestånd då man bedömt att vara på plats före första ambulans. Räddningstjänsten har fram till nu årligen utfört cirka 10-15 IVPA-uppdrag i Sala kommun. Uppdragen är fördelade på de 4 brandstationerna.

Från och med 1 november 2019, utökas innehållet för IVPA-utryckningarna till att innefatta:

  • Hjärt- och andningsstillestånd
  • Medvetslöshet
  • Kraftiga andningsbesvär
  • Stor blödning/svårstoppad blödning
  • Allergisk reaktion
  • Annat livshotande tillstånd där en snabb insats är avgörande.

Hur går det till?

Våra brandmän och rib (räddningspersonal i beredskap) har fått utbildning och utrustning för att kunna göra en första insats i väntan på en ambulans. De har bland annat fått lära sig att använda en hjärtstartare (defibrillator) och att hantera andra akuta, livshotande situationer. Personalen får också årliga repetitionsutbildningar.

När brandmännen åker på ett IVPA-uppdrag lyder de under hälso- och sjukvårdslagen vilket bland annat innefattar sekretess. Det är ambulansöverläkaren som är medicinskt ansvarig.

Relaterade kategorier